Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 216

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 2: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 4: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là
Câu 5: Vai trò của doanh nghiệp nhà nước:
Câu 6: Trường hợp nào sau đây công chức bị xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ “Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức”?
Câu 7: Nội dung nào sau đây không đúng về quyền của cán bộ, công chức được quy định tại các quyền khác của cán bộ, công chức?
Câu 8: Nhiệm vụ nào dưới đây tác động đến hiệu quả hoạt động của Quốc hội?
Câu 9: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 10: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, biệt phái là
Câu 11: Trong các khoản thu sau đây, khoản thu nào không phải khoản thu của NSNN
Câu 12: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 13: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:
Câu 14: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 15: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 16: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, bãi nhiệm là việc không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ của
Câu 17: Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 18: Bội chi NSNN là tình trạng
Câu 19: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 21: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu 22: Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là nhiệm vụ của:
Câu 23: Quyết định quản lý hành chính cá biệt được áp dụng
Câu 24: Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
Câu 25: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng vai trò của văn bản QLNN?
Câu 26: Mối quan hệ giữa cải cách hành chính với tài chính công được thể hiện:
Câu 27: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân bao gồm mấy nghĩa vụ?
Câu 28: Nội dung của quản lý tài chính công:
Câu 29: Hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng với công chức:
Câu 30: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *