Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 222

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là của Chính phủ nước CHXHCN VN?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của Nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 3: Cán bộ, công chức không có nghĩa vụ nào dưới đây khi thực thi công vụ?
Câu 4: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có:
Câu 5: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước
Câu 6: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 7: ội dung nào dưới đây là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 8: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 9: Theo dõi kết quả xử lý nợ của cơ quan thuế cấp trên và thực hiện các quyết định xử lý nợ đối với người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 10: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 11: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, văn hóa giao tiếp ở công sở và văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức có nội dung nào giống nhau?
Câu 12: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 13: Chọn đáp án đúng nhất
Câu 14: Những mâu thuẫn phát sinh trong nền kinh tế thị trường:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung trong quá trình soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nươc.
Câu 16: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 17: Cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan quy định nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 18: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 19: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 20: Phương án nào dưới đây là thời hạn biệt phái công chức được quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Câu 21: Tổng hợp, phân tích, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế; tổ chức công tác sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 22: Phương thức tuyển dụng công chức:
Câu 23: Trong các khoản chi sau khoản chi nào thuộc chi thường xuyên
Câu 24: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, kết quả đánh giá công chức là căn cứ để
Câu 25: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, thẩm quyền của Chính phủ được ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 26: Xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế; kế hoạch hoạt động hàng năm và chương trình công tác tháng, quý của Tổng cục Thuế
Câu 27: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống cơ quan nhà nước?
Câu 28: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta
Câu 30: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính Nhà nước ta?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *