Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 223

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 2: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây
Câu 3: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 4: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong các
Câu 5: Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nước
Câu 6: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 7: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 8: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 9: Mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn (2011 – 2020) vào năm 2020 thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính phải đạt được mức nào dưới đây?
Câu 10: Thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách địa phương là của:
Câu 11: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 12: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ có nhiệm vụ
Câu 13: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung đổi mới quản lý nhà nước về KT
Câu 14: Một trong những nội dung của cải cách thủ tục hành chính thuế
Câu 15: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào dưới đây không phải là quyền của cán bộ, công chức?
Câu 16: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ chức là việc đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm
Câu 17: Vị trí việc làm được định nghĩa trong Luật cán bộ, công chức 2008 là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để
Câu 18: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, phương thức nào sau đây là phương thức tuyển dụng công chức
Câu 19: Cục Thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý dưới 2.000 doanh nghiệp được tổ chức:
Câu 20: Nguyên tắc hoạt động công vụ là
Câu 21: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 22: Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 thuộc nội dung nào sau đây?
Câu 23: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn năng lượng bị kéo dài là bao nhiêu?
Câu 24: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 25: Tạp chí Thuế là đơn vị thuộc:
Câu 26: Phương án nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương?
Câu 27: Cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:
Câu 28: Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 29: Một trong những yêu cầu về nội dung của kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước là:
Câu 30: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *