Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 224

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Thủ tướng Chính phủ không có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của cơ quan Nhà nước?
Câu 4: Câu 551……………………là hệ thống các quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể trong xã hội dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình nhà nước tạo lập phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước
Câu 5: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta
Câu 7: Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm vụ đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội thuộc thẩm quyền của:
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?Câu 9: BOT là:
Câu 10: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:
Câu 11: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 12: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế nào?
Câu 13: Biên chế của cục thuế do
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải mục tiêu hoạt động công vụ?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc trong công tác tuyển dụng công chức theo quy định của pháp luật?
Câu 16: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây:
Câu 17: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 18: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương tỉnh gồm
Câu 19: Căn cứ vào tính chất phát sinh khoản chi ta có
Câu 20: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 21: Nội dung nào sau đây không nằm trong quy định những người không được đăng ký dự tuyển công chức
Câu 22: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 23: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 24: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.
Câu 26: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm:
Câu 27: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 28: Xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ về: kiểm tra nội bộ; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong hệ thống thuế
Câu 29: Phương án nào dưới đây đúng với thẩm quyền quyết định biên chế vả quản lý cán bộ, công chức?
Câu 30: Một trong những nội dung cụ thể của quản lý thuế ở nước ta là:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *