Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 233

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu của người nộp thuế về đăng ký thuế, khai thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế thuộc lĩnh vực quản lý của hệ thống thuế
Câu 4: Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ từ đại học trở xuống được hưởng bao nhiêu % mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 5: Vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta là:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội
Câu 7: Nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội theo Hiến pháp 2013 là
Câu 8: Tổ chức triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan thuế các cấp
Câu 9: Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, cán bộ, công chức
Câu 10: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo mấy mức?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công?
Câu 12: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
Câu 13: Muốn thành công trong giao tiếp hành chính cần chú ý yếu tố nào sau đây:
Câu 14: Thẩm định, giám sát các hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế do các Phòng xử lý và Chi cục Thuế chuyển đến trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là nhiệm vụ của:
Câu 15: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công
Câu 16: Thủ tướng chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau
Câu 17: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm nào sau đây?
Câu 18: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 19: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 20: Thẩm định hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 21: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 22: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt Thủ trưởng cơ quan?
Câu 23: Nội dung của Quản lý và điều hành ngân sách nhà nước:
Câu 24: Nghiên cứu, đề xuất việc giải quyết các tranh chấp, tố tụng về thuế theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 25: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khí:
Câu 26: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 27: Thực hiện công khai thuế theo quy định; phát thông báo thuế đến người nộp thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 28: Hỗ trợ các yêu cầu từ người nộp thuế liên quan đến sử dụng phần mềm ứng dụng Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 29: Tổng cục Thuế là tổ chức thuộc
Câu 30: Kiểm tra các trường hợp người nộp thuế sáp nhập, giải thể, phá sản, ngừng kê khai, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hoá doanh nghiệp… thuộc phạm vi Cục Thuế quản lý là nhiệm vụ của:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *