Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 234

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Căn cứ vào mục đích chi tiêu ta có các loại khoản chi
Câu 2: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 3: Trong điều kiện kinh tế thị trường, bộ phận Tài chính của các cơ quan đơn vị thuộc khu vực Nhà nước có xu hướng:
Câu 4: Theo quy định pháp luật hiện hành, cán bộ, công chức được thôi làm nhiệm vụ trong trường hợp nào sau đây?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là định hướng cải cách bộ máy hành chính ở nước ta?
Câu 6: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 7: Chính phủ có quyền sau đây đối với HĐND tỉnh, thành phố:
Câu 8: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 9: Kiểm tra các hồ sơ miễn, giảm các khoản thu từ đất thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Thuế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 10: Cán bộ có đặc điểm nào sau đây theo qui định của Luật Cán bộ, công chức?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng vai trò của văn bản quản lý nhà nước?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ?
Câu 13: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc tuyển dụng công chức quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 14: Phương án nào dưới đây không thuộc yêu cầu sử dụng ngôn ngữ trong văn bản quản lý nhà nước?
Câu 15: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 17: Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành các quyết định quản lý hành chính:
Câu 18: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta
Câu 21: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 22: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 23: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của Thuế:
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội
Câu 25: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống cơ quan nhà nước?
Câu 26: Nội dung nào sau đây không nằm trong quy định nguyên tắc tuyển dụng công chức?
Câu 27: Đánh giá công chức không dựa theo tiêu chí nào dưới đây?
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không đúng với yêu cầu kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước?
Câu 29: Công chức là công dân Việt Nam trong biên chế làm việc tại:
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *