Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 235

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản qui phạm pháp luật?
Câu 2: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ?
Câu 3: Đặc điểm của phương pháp hành chính trong QLNN về KT
Câu 4: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản trong quản lý công sản ở nước ta?
Câu 6: Nội dung quản lý kinh tế theo lãnh thổ
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 8: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 9: Nội đung nào dưới đây không phải là phương hướng, nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay?
Câu 10: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 11: Phương án nào dưới đây đúng với quy định về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ,công chức trong Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 13: Cập nhật và thông báo số thuế phải nộp đối với người nộp thuế thuộc diện khoán thuế, nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế là nhiệm vụ của:
Câu 14: Nguyên tắc nào sau đâu không phải là nguyên tắc tuyển dụng công chức
Câu 15: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 16: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước bao gồm mấy nghĩa vụ?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 19: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 20: Các nguyên tắc tổ chức chi ngân sách
Câu 21: Chủ tịch nước được ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 22: Tổng đối, phân tích, đánh giá, phân loại các khoản nợ thuế và kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Câu 23: Tội nặng nhất theo Hiến pháp năm 2013 là:
Câu 24: Ủy ban nhâu dân được ban hành loại văn bản qui phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 25: Nội dung nào dưới đây là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 26: Thời điểm nào sau đây không phải thời điểm đánh giá công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 27: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 28: Để thực hiện quyền lực thống nhất của Nhà nước, Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam có quyền sau:
Câu 29: Vai trò truyền thống của Tài chính Nhà nước là đàm bảo điều kiện vật chất để duy trì sự tồn tại và hoạt động bình thường của:
Câu 30: Công cụ thể hiện tư tưởng, quan điểm của Nhà nước trong viêc điều chỉnh các hoạt động của nền kinh tế


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.