Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 236

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Biên chế của chi cục thuế do
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội nước ta
Câu 3: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 4: Theo dõi kết quả xử lý nợ của cơ quan thuế cấp trên và thực hiện các quyết định xử lý nợ đối với người nộp thuế thuộc Đội Thuế quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 5: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chính phủ có nghĩa vụ sau đây:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 7: Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, kế toán thuế, thống kê thuế trên địa bàn là nhiệm vụ của:
Câu 8: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ quyết định biên chế công chức của
Câu 9: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 10: Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Câu 11: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 13: Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 14: Một trong những chức năng của Quốc hội là:
Câu 15: Thời gian tập sự đối với công chức loại D là bao nhiêu tháng?
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 17: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước
Câu 19: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt?
Câu 20: Một trong những yêu cầu về nội dung của Quyết định quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 21: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 22: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 23: Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?
Câu 24: Luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 quy định số lượng cấp phó như thế nào?
Câu 25: Nôi dung nào dưới đây không thuộc qui trình soạn thảo văn bản quản lý nhà nưởc?
Câu 26: Lập kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo công tác nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác quản lý tài chính, quản trị, quản lý ấn chỉ trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 27: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 28: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 29: Hoạt động công vụ là
Câu 30: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.