Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 241

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào sau đây không nằm trong văn hóa giao tiếp ở công sở
Câu 2: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) là:
Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, đầu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 5: Tổng đối, phân tích, đánh giá, phân loại các khoản nợ thuế và kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công?
Câu 7: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 2 được quy định bao nhiêu người?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 10: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 11: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, kết quả đánh giá công chức là căn cứ để
Câu 12: Chi cục thuế có số thu từ 300 tỷ đồng/năm đến 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), quản lý từ 5000 doanh nghiệp trở xuống, cơ cấu tổ chức có đội nào sau đây:
Câu 13: Tổ chức triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan thuế các cấp
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 15: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 16: Quyết định bầu chủ tịch nước, phó chủ tịch nước là nhiệm vụ của:
Câu 17: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 18: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước
Câu 19: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 20: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, cơ quan quản lý cán bộ, công chức là
Câu 21: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 23: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 24: Phương án nào dưới đây thể hiện vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển
Câu 25: Nội dung nào dưới đây là một trong bốn nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 26: Trong thời gian tập sự, công chức được hưởng lương:
Câu 27: Chi cục thuế có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), trong cơ cấu tổ chức không có đội nào sau đây:Câu 28: Đề xuất xử lý những trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong việc chấp hành nghĩa vụ nộp các khoản thu về đất, lệ phí trước bạ và thu khác; đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm là nhiệm vụ của:
Câu 29: Theo Luật cán bộ, công chức, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào?
Câu 30: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.