Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 243

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN VN?
Câu 2: Thời gian tập sự đối với công chức loại C là bao nhiêu tháng?
Câu 3: Quyết định quản lý hành chính nào sau đây là quyết định mang tính quy phạm
Câu 4: Chủ tịch UBND có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành văn bản của cơ quan nào sau đây?
Câu 5: Tham mưu, đề xuất xử lý, thẩm định trình cấp có thẩm quyền giải quyết hoặc quyết định theo thẩm quyền các hồ sơ xin gia hạn thời hạn nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 6: Nội dung nào sau đây là nội dung quản lý thuế
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 8: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau đây
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung văn bản quản lý hành chính nhà nước
Câu 10: Quyết định quản lý hành chính cá biệt được áp dụng
Câu 11: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 12: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 13: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 14: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chính phủ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 15: Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức:
Câu 16: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 17: Phương án nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương?
Câu 18: Nguyên tắc hoạt động công vụ là
Câu 19: Chính sách phát triển các thành phần kinh tế, chính sách tài chính tiền tệ thuộc nhóm công cụ nào trong các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 20: Thời hạn bổ nhiệm công chức là bao nhiêu năm (trừ trường hợp thực hiện theo pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền)?
Câu 21: Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 22: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 23: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 24: Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức:
Câu 25: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
Câu 26: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cán bộ, công chức có mấy quyền được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 27: Chức năng của pháp luật gồm có:
Câu 28: Xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ về: kiểm tra nội bộ; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong hệ thống thuế
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ nước ta?
Câu 30: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *