Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 253

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Lãnh đạo của Chi cục thuế bao gồm:
Câu 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 3: Ưu tiên tuyển chọn quy định tại nguyên tắc tuyển dụng công chức trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 là những người nào?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 5: Địa vị pháp lý hiện hành của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp 2013
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cụ thể của quản lý chi ngân sách Nhà nước ta?
Câu 7: Căn cứ vào tính chất phát sinh khoản chi ta có
Câu 8: Công khai minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong các
Câu 9: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 10: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước nào:
Câu 11: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 12: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân?
Câu 13: Nguyên tắc nào sau đâu không phải là nguyên tắc tuyển dụng công chức
Câu 14: Tiếp nhận các chương trình ứng dụng và tổ chức cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ thuế vận hành, sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý tại Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 16: Một trong những yêu cầu về nội dung của kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước là:
Câu 17: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Câu 18: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hoạt động nào không nằm trong nội dung quản lý cán bộ, công chức?
Câu 19: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 20: Trong cải cách Tài chính công (theo Quyết định 136/QĐ-TTg ngày 17-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ) có nội dung sau đây:
Câu 21: Đâu là chính quyền địa phương đô thị theo Luật Chính quyền địa phương?
Câu 22: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khí:
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 24: Khoản thu nào dưới đây chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thu NSNN ở Việt Nam
Câu 25: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 26: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 27: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 28: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 29: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 30: Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, cán bộ, công chức


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.