Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 259

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 2: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 3: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 5: Người dự tuyển công chức được tuyển dụng thông qua xét tuyển khi đạt đủ các điều kiện nào?
Câu 6: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 7: Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức:
Câu 8: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008, công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân là
Câu 9: Một trong những chức năng của Quốc hội:
Câu 10: Trường hợp nào sau đây cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện bố trí công tác khác đối với công chức?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không đúng với quy định phân loại đánh giá công chức của Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 12: Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chính phủ có nghĩa vụ sau đây
Câu 13: Loại văn bản qui phạm pháp luật nào dưới đây thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tưởng Chính phủ?
Câu 14: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 15: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ là
Câu 16: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong những
Câu 17: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 18: Quyết định quản lý hành chính nào sau đây là quyết định mang tính chủ đạo
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 20: Thực hiện bình đẳng giới quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong những
Câu 21: Phương án nào dưới đây là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phủ
Câu 22: Thường trực HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 23: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?
Câu 24: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 25: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 26: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ là:
Câu 27: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công
Câu 28: Tổ chức thu phí, lệ phí và các tổ chức khác không do Chi cục Thuế khu vực trực tiếp giải quyết là nhiệm vụ của:
Câu 29: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 30: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *