Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 267

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 2: Phối hợp với Phòng Thanh tra – Kiểm tra và Chi cục Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp thuế của Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác là nhiệm vụ của:
Câu 3: Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế do:
Câu 4: Phương án nào là chính quyền địa phương ở nông thôn
Câu 5: Dự thảo quyết định mua sắm tài sản công hàng năm của Tổng cục Thuế theo quy định
Câu 6: Vai trò nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 7: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, thẩm quyền của Chính phủ được ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 8: Phương pháp Quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 9: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, trường hợp nào sau đây la cán bộ?
Câu 10: Tạp chí Thuế là đơn vị thuộc:
Câu 11: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 12: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung trong quá trình soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nươc.
Câu 14: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng vai trò của văn bản QLNN?
Câu 15: Trong các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 16: Vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước được thể hiện ở khía cạnh sau đây:
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không đúng với yêu cầu kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước?
Câu 18: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng không xem xét, kếp nạp lại vào Đảng (lần 2) những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do?
Câu 19: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
Câu 20: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện là:
Câu 21: Kiểm tra các hồ sơ miễn, giảm các khoản thu từ đất thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Thuế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 22: Nội dung nào không thuộc 1 trong 6 nội dung cải cách hành chính nhà nước (theo nghị quyết 30c của chính phủ ngày mùng 8 tháng 11 năm 2011):
Câu 23: Chức năng nào sau đây là chức năng quản lý Nhà nước về Kinh tế
Câu 24: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?
Câu 25: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 26: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, phân biệt công chức theo ngạch được bổ nhiệm, công chức gồm có các loại sau đây?
Câu 27: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (là một trong 4 nội dung cải cách hành chính nhà nước) của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 có nội dung nào dưới đây?
Câu 28: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 29: Yêu cầu nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây là một trong những hình thức hoạt động của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *