Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 268

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây là nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, đối tác xã; phí, lệ phí và các khoản thu từ đất
Câu 3: Vì sao cần có QLNN đối với doanh nghiệp:
Câu 4: Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng các điều ước quốc tế về thuế theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Câu 5: Là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 6: Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây:
Câu 7: Cơ quan nào dưới đây không thuộc cơ cấu tổ chức của Quốc hội?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta
Câu 9: Căn cứ vào mục đích chi tiêu ta có các loại khoản chi
Câu 10: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 11: Tổng hợp, phân tích, đánh giá, kết quả thực hiện và đề xuất các biện pháp, nghiệp vụ, quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác là nhiệm vụ của:
Câu 12: Phương án nào dưới đây không phải là quan điềm xây dựng và thực hiên chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 13: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 14: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 15: Kinh phí hoạt động của Chi cục Thuế được cấp từ:
Câu 16: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của Thuế:
Câu 17: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm nào sau đây?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 20: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt?
Câu 21: Đặc điểm của tài chính công:
Câu 22: Phương án nào dưới đây không thuộc yêu cầu sử dụng ngôn ngữ trong văn bản quản lý nhà nước?
Câu 23: Nội dung thi tuyển công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008
Câu 24: Thời gian tập sự của công chức loại C (Chuyên viên hoặc tương đương)
Câu 25: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 26: Đặc điểm cơ bản của văn bản quản lý chuyên môn là
Câu 27: Nội dung của Quản lý và điều hành ngân sách nhà nước:
Câu 28: Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ – công chức:
Câu 29: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng Nhà nước pháp quyền XHCN là:
Câu 30: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *