Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 278

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 2: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 3: Xử lý các kiến nghị về thuế của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về sai phạm của Người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 4: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 5: Hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 6: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là của Chính phủ nước CHXHCN VN?
Câu 7: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 9: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 10: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 2010 có nội dung sau:
Câu 11: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 12: Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ thuế của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 13: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 14: Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là nhiệm vụ của:
Câu 15: Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã?
Câu 16: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân:
Câu 17: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 18: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là
Câu 19: Đâu là công chức loại A theo quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008?
Câu 20: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 21: Tố chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền – hỗ trợ người nộp thuế
Câu 22: Lập dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm do cơ quan thuế quản lý thu
Câu 23: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với nhân dân bao gồm mấy nghĩa vụ?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam
Câu 25: Chi cục thuế có số thu từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), trong cơ cấu tổ chức không có đội nào sau đây:
Câu 26: Chức năng của Quốc hội là:
Câu 27: Thực hiện và hướng dẫn các Phòng thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong nội bộ ngành thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 28: Phương án nào dưới đây không phải là quan điềm xây dựng và thực hiên chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 29: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào:
Câu 30: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *