Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 281

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Luật cán bộ, công chức 2008 quy định chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng do cơ quan nào sau đây quy định cụ thể?




Câu 2: Nội Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ??




Câu 3: Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nào?



Câu 4: Quyết định chính sách tiền tệ, tài chính quốc gia là nhiệm vụ của:




Câu 5: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là




Câu 6: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước




Câu 7: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?




Câu 8: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc thực hiện các công tác hành chính văn thư, lưu trữ là nhiệm vụ của:




Câu 9: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 năm được chia thành những giai đoạn nào?




Câu 10: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?




Câu 11: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:




Câu 12: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:




Câu 13: Theo Quy định của Đảng, đảng viên được phép làm việc nào sau đây?




Câu 14: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm:




Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 2010?




Câu 16: Thủ tướng chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau




Câu 17: Xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế; kế hoạch hoạt động hàng năm và chương trình công tác tháng, quý của Tổng cục Thuế




Câu 18: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?




Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?




Câu 20: Tập trung dân chủ trong QLNN về KT là:




Câu 21: Chức năng nào dưới đây là chức năng của Quốc hội?




Câu 22: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, phương thức nào sau đây là phương thức tuyển dụng công chức




Câu 23: Văn bản pháp quy nào dưới đây, người có thẩm quyền không được ký thay mặt thủ trưởng cơ quan




Câu 24: Tham mưu, đề xuất xử lý, thẩm định trình cấp có thẩm quyền giải quyết hoặc quyết định theo thẩm quyền các hồ sơ xin gia hạn thời hạn nộp thuế là nhiệm vụ của:




Câu 25: Khi chuyển ngạch công chức?




Câu 26: Xây dựng dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng gửi Tổng cục Thuế là nhiệm vụ của:




Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?




Câu 28: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:




Câu 29: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:




Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?










Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *