Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 284

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách đối với nền kinh tế
Câu 2: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 3: Lập kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo công tác nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác quản lý tài chính, quản trị, quản lý ấn chỉ trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 4: Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 6: Chi cục thuế có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), trong cơ cấu tổ chức không có đội nào sau đây:Câu 7: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng không xem xét, kếp nạp lại vào Đảng (lần 2) những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do?
Câu 8: Tài chính công là:
Câu 9: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội:
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.
Câu 11: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân quy định tại
Câu 12: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt?
Câu 13: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 14: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 16: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ có nhiệm vụ
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 18: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 19: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào
Câu 20: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày
Câu 21: Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ – công chức:
Câu 22: Theo quy định pháp luật hiện hành, cán bộ, công chức được thôi làm nhiệm vụ trong trường hợp nào sau đây?
Câu 23: Căn cứ để phân loại công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 dựa vào căn cứ nào sau đây?
Câu 24: Đối với HĐND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 25: Một trong những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta là:
Câu 26: Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng biên lai, ấn chỉ thuế của các tổ chức (nếu có), cá nhân nộp thuế trên địa bàn xã, phường được phân công là nhiệm vụ của:
Câu 27: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công?
Câu 29: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.