Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 294

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền bầu cử khi:
Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân là:
Câu 3: Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan, vì hoạt động công vụ của:
Câu 4: Xây dựng đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập, sáp nhập, giải the, đối tên các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền quyết định
Câu 5: Công chức 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì
Câu 6: Trong thời gian tập sự, công chức được hưởng lương:
Câu 7: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 9: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 10: Để thực hiện chức năng điều tiết hoạt động của nền kinh tế, Nhà nước cần
Câu 11: Tổ chức nào sau đây không phải là đoàn thể chính trị – xã hội?
Câu 12: Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là một loại quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 14: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công của nước ta?
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định về thẩm quyền thực hiện quản lý cán bộ, công chức tại Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 17: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chính phủ có nghĩa vụ sau đây:
Câu 18: Xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế hàng năm
Câu 19: Một trong những nội dung cụ thể của quản lý thuế ở nước ta là:
Câu 20: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 21: Hình thức hoạt động của chính phủ là
Câu 22: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây:
Câu 23: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ nước ta?
Câu 25: Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế cho người nộp thuế, người dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; Thực hiện cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuế, chính sách thuế khi có thay đổi là nhiệm vụ của:
Câu 26: Tham mưu cho Cục trưởng Cục Thuế sắp xếp tổ chức bộ máy Cục Thuế và Chi cục Thuế theo đúng chiến lược cải cách hệ thống thuế; tinh giảm tổ chức bộ máy gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 27: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ
Câu 29: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 30: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *