Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 295

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc quản lý thuếCâu 2: Xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho người nộp thuế, người dân và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn là nhiệm vụ của:
Câu 3: Quyết định quản lý hành chính Nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 4: Nội dung nào sau đây là nội dung quản lý thuế
Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
Câu 6: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có
Câu 7: Mục tiêu của Quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 8: Cục Thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý dưới 2.000 doanh nghiệp được tổ chức:
Câu 9: Một trong những yêu cầu về nội dung của kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước là:
Câu 10: Thời hạn biệt phải công chức, viên chức không quá bao nhiêu năm, (trừ một số ngành, lĩnh vực đặc thù do Chính phủ quy định…)?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta
Câu 12: Thực hiện công tác đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho người nộp thuế theo phân cấp quản lý thuế; cập nhật tình trạng hoạt động của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế; đôn đốc và xử lý vi phạm hành chính về hành vi vi phạm về đăng ký thuế của người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 13: Nguyên tắc Quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 14: Nguyên tắc hoạt động công vụ là:
Câu 15: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với UBND cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 17: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ có nhiệm vụ
Câu 18: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công là:
Câu 19: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước:
Câu 20: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 21: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 22: Theo Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức không quá bao nhiêu tuổi thì được cử đi đào tạo sau đại học?
Câu 23: Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ được quy định trong nội dung nào sau đây?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 25: Cơ chế quản lý kinh tế là:
Câu 26: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 27: Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức:
Câu 28: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày
Câu 29: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống cơ quan nhà nước?
Câu 30: Phương án nào dưới đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *