Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 298

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 2: Phương án nào là chính quyền địa phương ở nông thôn
Câu 3: Công chức A có hành vi vi phạm quy định của Luật cán bộ, công chức vào ngày 1 10/10/2014, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức A theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 được tính từ thời điểm nào đến thời điểm nào?
Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, luân chuyển là
Câu 5: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ chức là việc đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm
Câu 6: Phương án nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương?
Câu 7: Một trong những vai trò của quản lý thuế
Câu 8: Chủ trì, phối hợp các Phòng có liên quan cung cấp số liệu, tài liệu cho Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra tại Cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 9: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 10: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 11: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 12: Cán bộ có đặc điểm nào sau đây theo qui định của Luật Cán bộ, công chức?
Câu 13: Yêu cầu nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Câu 14: Trong Văn hóa giao tiếp ở công sở, cán bộ – công chức phải:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 16: Hoạt động của cán bộ công chức
Câu 17: Đánh giá công chức không dựa theo tiêu chí nào dưới đây?
Câu 18: Lãnh đạo của Chi cục thuế bao gồm:
Câu 19: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?
Câu 20: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 21: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 22: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 23: Thủ tướng Chính phủ không có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 24: Công chức bị bố trí công tác khác khi
Câu 25: Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp nào sau đây?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 27: Chức năng nào sau đây là chức năng quản lý Nhà nước về Kinh tế
Câu 28: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, giáng chức là việc bị hạ xuống chức vụ thấp hơn của
Câu 29: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 30: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *