Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 299

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Công việc cho tập thể chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 2: Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 3: Thực hiện cấp phát, quyết toán hoá đơn ấn chỉ thuế thuộc quản lý của Cục Thuế; theo dõi giám sát việc cấp bán các loại ấn chỉ theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 4: Bộ Tài chính là cơ quan quản lý hành chính nhà nước có:
Câu 5: Một trong những đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta là:
Câu 6: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 7: Vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta là:
Câu 8: Bội chi NSNN là tình trạng
Câu 9: Đề nghị xây dựng Luật, Pháp lệnh phải dựa trên căn cứ nào sau đây?
Câu 10: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 12: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 13: Hệ thống chính trị Việt Nam không có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 14: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 15: Nội dung nào sau đây không phải là phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 16: Định nghĩa nào sau đây sai trong các định nghĩa tại Luật cán bộ, công chức 2008
Câu 17: Kinh phí hoạt động của Cục Thuế được cấp từ:
Câu 18: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân?
Câu 19: Nghiên cứu, đề xuất việc giải quyết các tranh chấp, tố tụng về thuế theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công nhà nước ta?
Câu 21: Phát hiện, phối hợp với Đội Kiểm tra thuế theo dõi, quản lý thu đối với cơ sở xây dựng tư nhân vãng lai, cá nhân cho thuê tài sản thuộc địa bàn quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 22: Tổ chức quản lý nhập – xuất – tồn các loại ấn chỉ, lưu trữ, bảo quản, kiểm kê ấn chỉ, báo cáo theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 23: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 24: Vai trò của doanh nghiệp nhà nước:
Câu 25: Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?
Câu 26: Thực hiện các thủ tục thu tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt là nhiệm vụ của:
Câu 27: Nội dung thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định tập trung vào vấn đề nào?
Câu 28: Tiếp nhận và trực tiếp giải quyết hồ sơ khai thuế, tính thuế, thông báo thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh là nhiệm vụ của:
Câu 29: Chính sách tài khóa được hiểu là
Câu 30: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *