Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 38

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Muốn thành công trong giao tiếp hành chính cần chú ý yếu tố nào sau đây.
Câu 2: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 4: Khái niệm “hệ thống chính trị” lần đầu tiên được Đảng ta sử dụng khi nào?
Câu 5: Nhiệm vụ quyền hạn nào dưới đây không phải là của Ủy ban nhân dân
Câu 6: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 7: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước:
Câu 8: Khoản chi nào sau đây là chi cho tích lũy
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?Câu 10: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước bao gồm mấy nghĩa vụ?
Câu 11: Đặc điểm của tài chính công:
Câu 12: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản nào dưới đây?
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ
Câu 14: Hệ thống NSNN gồm:
Câu 15: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ quyết định biên chế công chức của
Câu 16: Quyết định quản lý hành chính cá biệt được áp dụng
Câu 17: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây là đặc tính của nền hành chính nhà nước
Câu 19: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 20: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu 21: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi
Câu 22: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, bảo vệ bí mật nhà nước được quy định trong nghĩa vụ nào sau đây của cán bộ, công chức?
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công?
Câu 24: Chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn nào dưới đây?
Câu 25: Xử phạt vi phạm đối với người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế trên 90 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày kết thúc thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế là nhiệm vụ của:
Câu 26: Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam hiện hành, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở tổ chức đại hội mấy năm một lần?
Câu 27: Tổng đối, phân tích, đánh giá, phân loại các khoản nợ thuế và kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Câu 28: Xây dựng đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập, sáp nhập, giải thể, đối tên các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền quyết định
Câu 29: Trong các nhiệm vụ quyền hạn sau đây nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc thủ tướng Chính phủ?
Câu 30: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 thuộc nội dung nào sau đây?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *