Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 46

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có
Câu 2: Nội dung nào không phải là nội dung quản lý thuế:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 4: Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, xóa tiền nợ thuế, tiền phạt thuế là nhiệm vụ của:
Câu 5: Quyết định quản lý hành chính nào sau đây là quyết định mang tính chủ đạo
Câu 6: Nội dung nào dưới đây là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 7: Theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ CB, CC, VC khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ) bao nhiêu tháng trở lên?
Câu 8: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước ta?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 11: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, phương thức nào sau đây là phương thức tuyển dụng công chức
Câu 12: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 13: Nguyên tắc giải quyết các mặt, các mối quan hệ chủ yếu của nền KTTT định hướng XHCN
Câu 14: Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn các tổ chức, doanh nghiệp được phân cấp quản lý; hoạt động in hóa đơn của các doanh nghiệp in trên địa bàn quản lý theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung văn bản quản lý hành chính nhà nước
Câu 16: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 17: Chính phủ là cơ quan
Câu 18: Xử lý và đề xuất giải quyết các hồ sơ xin gia hạn thời hạn kê khai thuế của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 19: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khí:
Câu 20: Mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 23: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 24: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 26: Phương án nào là chính quyền địa phương ở nông thôn
Câu 27: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 28: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 29: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *