Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 47

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, đánh giá công chức để
Câu 2: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 3: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND)?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 5: Một trong những yêu cầu về nội dung của Quyết định quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 6: Hình thức sở hữu nguồn tài chính, quỹ tiền tệ trong tài chính công:
Câu 7: Nội Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ??
Câu 8: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm nào sau đây?
Câu 9: Trường hợp nào sau đây công chức bị xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP, ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức”?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 14: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:Câu 15: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 16: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ nước ta?
Câu 18: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 19: Đặc điểm cơ bản của văn bản quản lý chuyên môn là:
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta
Câu 21: Hỗ trợ các yêu cầu từ người nộp thuế liên quan đến sử dụng phần mềm ứng dụng Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước?
Câu 23: Chi cục thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), cơ cấu tổ chức có đội nào sau đây:
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định về thẩm quyền thực hiện quản lý cán bộ, công chức tại Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 25: Nội đung nào dưới đây không phải là phương hướng, nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay?
Câu 26: Tổng hợp các vướng mắc của người nộp thuế về chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế, báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết là nhiệm vụ của:
Câu 27: Những mâu thuẫn phát sinh trong nền kinh tế thị trường:
Câu 28: Là công chức thuế, anh/chị không được làm liên quan đến đạo đức công vụ sau:
Câu 29: Vai trò của nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 30: Một trong những nội dung cụ thể của quản lý thuế ở nước ta là:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *