Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 49

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, công chức không giữ chức vụ lãnh 4 quản lý vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức 2008 và các quy định khác pháp luật tùy theo tính chất, mức độ mà phải chịu một trong các hình thức kỷ luật thấp đến cao như thế nào?
Câu 2: Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, nhà nước CHXHCNVN có vị trí:
Câu 3: Tạp chí Thuế là đơn vị thuộc:
Câu 4: Ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách đối với nền kinh tế
Câu 5: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật Nhà nước ?
Câu 6: Trong các khoản thu sau đây, khoản thu nào không phải khoản thu của NSNN
Câu 7: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 năm được chia thành những giai đoạn nào?
Câu 8: Yêu cầu nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Câu 9: Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong các
Câu 10: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 11: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 12: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 13: Giao tiếp hành chính cần tuân thủ các nguyên tắc nào sau đây?
Câu 14: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, bãi nhiệm là việc không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ của
Câu 15: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 16: Chức năng nào sau đây không phải là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ?
Câu 18: Công cụ thể hiện tư tưởng, quan điểm của Nhà nước trong viêc điều chỉnh các hoạt động của nền kinh tế
Câu 19: Thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp lớn theo kế hoạch được phê duyệt hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
Câu 20: Thủ tướng chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau
Câu 21: Cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:
Câu 22: ội dung nào dưới đây là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 24: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 25: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định về?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 27: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có:
Câu 28: Chủ tịch nước được ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản qui phạm pháp luật?
Câu 30: Hình thức nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức:


One thought on “Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 49

  • Phạm Hạnh

    câu 9 đáp án đúng là D

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *