Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 52

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Một trong những chức năng của pháp luật là:
Câu 2: Căn cứ vào tính chất phát sinh khoản chi ta có
Câu 3: Nghiệp vụ huy động vốn của chính phủ thông qua hình thức phát hành tín phiếu kho bạc chủ yếu nhằm:
Câu 4: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội?
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội nước ta
Câu 8: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với UBND cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải chức năng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 10: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 11: Trong cải cách Tài chính công (theo Quyết định 136/QĐ-TTg ngày 17-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ) có nội dung sau đây:
Câu 12: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 13: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 14: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 15: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 16: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định về thực hiện quản lý cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức?
Câu 18: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung là bao nhiêu?
Câu 19: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây:
Câu 20: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều động là
Câu 21: Cán bộ, công chức được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong trường hợp sau:
Câu 22: Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Câu 23: Vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta là:
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 25: Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 26: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm:
Câu 27: Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
Câu 28: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc thực hiện các công tác hành chính văn thư, lưu trữ là nhiệm vụ của:
Câu 29: Loại văn bản qui phạm pháp luật nào dưới đây thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tưởng Chính phủ?
Câu 30: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *