Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 61

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Khái niệm doanh nghiệp
Câu 2: Một trong những vai trò của quản lý thuế
Câu 3: Căn cứ để phân loại công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 dựa vào căn cứ nào sau đây?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không nằm trong cơ cấu tài chính công ở nước ta?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 6: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 7: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 8: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 9: Luật Cán bộ, công chức quy định khi bổ nhiệm vào ngạch công chức phải có điều kiện nào sau đây?
Câu 10: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 11: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 12: Tiêu chí nào sau đây không đúng để đánh giá công chức theo qui định của Luật Cán bộ, công chức?
Câu 13: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 14: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 15: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 17: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 18: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:
Câu 19: Phương án nào dưới đây không phải là quan điềm xây dựng và thực hiên chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 20: Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm vụ đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội thuộc thẩm quyền của:
Câu 21: Trong các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 22: Văn bản pháp quy nào dưới đây, người có thẩm quyền không được ký thay mặt thủ trưởng cơ quan
Câu 23: Công việc cho tập thể chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 24: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 25: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống cơ quan nhà nước?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây là đặc tính (đặc điểm) của cơ quan nhà nước?
Câu 27: Theo Quy định của Đảng, đảng viên được phép làm việc nào sau đây?
Câu 28: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế đối với các Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 29: Một trong những nguyên tắc của quản lý ngân sách nhà nước:
Câu 30: Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuế là nhiệm vụ của:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *