Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 65

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện là:
Câu 3: Số lượng phòng tại Cục thuế cấp tỉnh do ai quyết định:
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công
Câu 5: Chủ trì, phối hợp với các Đội thuộc Chi cục Thuế xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật phòng chống tham nhũng và thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 6: Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng các điều ước quốc tế về thuế theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Câu 7: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 8: Xây dựng cơ sở dữ liệu của người nộp thuế về đăng ký thuế, khai thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế thuộc lĩnh vực quản lý của hệ thống thuế
Câu 9: Trong văn hóa giao tiếp với nhân dân, là công chức thuế, anh/chị cần thực hiện quy định nào:
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
Câu 11: Vì sao cần có QLNN đối với doanh nghiệp:
Câu 12: Xây dựng các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ thanh tra thuế, kiểm tra thuế; hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triến khai thực hiện các quy định; biện pháp nghiệp vụ; kỹ năng về thanh tra thuế, kiếm tra thuế
Câu 13: Thủ tướng chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây
Câu 14: Chính phủ có quyền sau đây đối với Hội đồng nhân dân ( HĐND) tỉnh, thành phố:
Câu 15: Chi cục thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), quản lý trên 5000 doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức có:
Câu 16: Trường hợp nào sau đây cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện bố trí công tác khác đối với công chức?
Câu 17: Phương án nào dưới đây thể hiện vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển
Câu 18: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 19: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 20: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 22: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 23: Dự thảo quyết định mua sắm tài sản công hàng năm của Tổng cục Thuế theo quy định
Câu 24: Nội dung nào dưới đây là 1 trong 6 nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Câu 25: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 26: Tổ chức triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan thuế các cấp
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản ở nước ta?
Câu 28: Cơ quan nào dưới đây không thuộc cơ cấu tổ chức của Quốc hội?
Câu 29: Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức:
Câu 30: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *