Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 91

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nghĩa vụ nào sau đây là nghĩa vụ của Cán bộ – công chức trong thi hành công vụ:
Câu 2: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 3: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng cơ bản của nhá nước pháp quyền XHCN Việt Nam?
Câu 5: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, luân chuyển là
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (theo nghị quyết 30c ngày mùng 8 tháng 11 năm 2011) của Chính phủ
Câu 7: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 8: Một trong những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta là:
Câu 9: Chi cục thuế có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), được tổ chức có đội nào sau đây:
Câu 10: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của cơ quan Nhà nước tA.
Câu 12: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 13: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 14: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 15: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 16: Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc của quản lý NSNN
Câu 17: Luật Tổ chức Chính phủ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 có hiệu lực thi hành từ ngày?
Câu 18: Thủ tướng Chính phủ không có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 20: Khoản chi nào sau đây là chi cho tích lũy
Câu 21: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 23: Để thực hiện quyền lực thống nhất của Nhà nước, Quốc hội có nhiệm vụ quyền hạn như sau
Câu 24: Nhận và thực hiện dự toán thu ngân sách của người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý đối với các khoản thu do Đội quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 25: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 26: Theo Quy chế đánh giá cán bộ, công chức hiện hành của Bộ Chính trị, lĩnh vực nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ, công chức?
Câu 27: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 28: Công chức bị bố trí công tác khác khi
Câu 29: Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nước
Câu 30: Đối với HĐND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.