Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 96

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Chủ tịch nước được ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 2: Thực hiện bình đẳng giới quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong những
Câu 3: Nội dung nào sau đây là nội dung quản lý thuế
Câu 4: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, thẩm quyền của Chính phủ được ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 5: Thủ tướng chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau
Câu 6: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
Câu 7: Tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hoặc người đại diện theo ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khi tham gia giải quyết các tranh chấp, tố tụng về Thuế; hỗ trợ cơ quan thuế các cấp khi tham gia giải quyết các tranh chấp, tố tụng về thuế
Câu 8: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 9: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 10: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?
Câu 11: Nguyên nhân nhất thu thuế ở VN bao gồm
Câu 12: Văn bản pháp quy nào dưới đây, người có thẩm quyền không được ký thay mặt thủ trưởng cơ quan
Câu 13: Phương án nào dưới đây không phải hình thức kỷ luật đối với cán bộ được quy định tại Luật cán bộ, công chức
Câu 14: Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế là:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là một loại quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 16: Phát hiện, phối hợp với Đội Kiểm tra thuế theo dõi, quản lý thu đối với cơ sở xây dựng tư nhân vãng lai, cá nhân cho thuê tài sản thuộc địa bàn quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 17: Quyết định quản lý hành chính nào sau đây là quyết định mang tính quy phạm
Câu 18: Chức năng nào sau đây không phải là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 19: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 20: Các chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Câu 21: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế nào?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ
Câu 23: Nội dung nào dưới đây là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 24: Trong các khoản chi sau khoản chi nào thuộc chi thường xuyên
Câu 25: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 26: Lập dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm do cơ quan thuế quản lý thu
Câu 27: Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã?
Câu 28: Hệ thống NSNN gồm:
Câu 29: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 30: Ủy ban nhân dân không phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây trước Hội đồng nhân dân?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.