Uncategorized

Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 38

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp?



Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?




Câu 3: Hiến pháp năm 2013 quy định cơ quan thường trực của Quốc hội là cơ quan nào?




Câu 4: Chọn Đáp án: đúng



Câu 5: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do?



Câu 6: Theo Hiến pháp 2013, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là thuộc chức danh nào dưới đây?




Câu 7: Cơ quan nào có thẩm quyền bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên




Câu 8: Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội thực hiện quyền nào?




Câu 9: Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhất



Câu 10: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ nào?




Câu 11: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân?




Câu 12: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng



Câu 13: Thẩm quyền thành lập Kiểm toán nhà nước?




Câu 14: Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phải được?



Câu 15: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân là cơ quan nào?




Câu 16: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền con người được tổ chức nào công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm?




Câu 17: Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành pháp lệnh




Câu 18: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi?



Câu 19: Phát triển giáo dục là?



Câu 20: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là



Câu 21: Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm kỳ mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu thời gian?




Câu 22: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của cơ quan nào?




Câu 23: Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?




Câu 24: Nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia?



Câu 25: Viện kiểm sát nhân dân gồm ?



Câu 26: Văn bản nào dưới đây có hiệu lực pháp lý cao nhất




Câu 27: Hiến pháp năm 2013 quy định tổ chức nào không phải là tổ chức chính trị – xã hội?




Câu 28: Tổ chức nào dưới đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.




Câu 29: Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực kể từ thời điểm ngày, tháng năm nào?



Câu 30: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận lãnh thổ nào?




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *