Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 2

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You won’t pass the examination you study more.
Câu 2: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn’t make any difference if it rains because they will still go.
Câu 4: Choose the word or phrase that best fits the sentence. We decided to go out for dinner                   it was raining heavily.
Câu 5: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom didn’t hand in the assignment, nor                      .
Câu 7: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided No sooner had she put the telephone down than her boss rang back.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alexander Fleming,                 , received the Nobel Prize in 1945.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You should use it as a study room. It’s………quiet.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the words or phrases which best complete the sentence. I remember ……… my mother said the grass in the garden needed ………..
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his eyes tested ten months ago.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He survived the operation thanks to skilful surgery.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She wanted to know                                   in my spare time.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “When will Jean return me the book she borrowed?” – “When she ……… it.”
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I’d have bought Sam’s car if I’d known he was selling it.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I haven’t got                     that English book.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Please drop ………for a cup of coffee whenever you are passing.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Peter is             at the moment.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The students were all…….. by the lion’s roar.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I…….recently.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Don’t forget to come here in time ,                          ?
Câu 28: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The company has so few money that it cannot operate anymore .
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Barbara didn’t wear the raincoat, so she got a cold.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police explained to us……… to get to the market.


2 thoughts on “Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 2

 • Tháng Chín 25, 2021 at 8:39 chiều
  Permalink

  Câu 29 ạ. Đề cho ở dạng quá khứ nếu muốn viết lại câu với If thì phải sử dụng câu đk loại 3 chứ ạ?

  Reply
 • Tháng Mười Hai 24, 2021 at 3:54 chiều
  Permalink

  câu
  don’t forget …,
  đáp án đúng là will you.

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *