Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 33

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Although he is intelligent, he doesn’t do well at school.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Let’s go dancing, ……… ?
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There were two small rooms in the beach house,             served as a kitchen.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Geometry is a branch of mathematics                      the properties of lines, curves, shapes, and surfaces.
Câu 5: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. She was among the few who wants to quit smoking instead of cutting down.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided There’s no point in persuading Jane to change her mind.
Câu 7: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The company has so few money that it cannot operate anymore .
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sue has been our next-door neighbour for years;            
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “When will Jean return me the book she borrowed?” – “When she ……… it.”
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Successful as they were, they were far from happy.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She said, “John, I’ll show you around my city when you’re here.”
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The meeting was put off because of the strike.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You won’t pass the examination you study more.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , they would have had what they wanted.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Of two new teachers, one is experienced and……….
Câu 18: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The teacher said to his students: “Never leave the room without asking for my permission.”
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided James was the last to know about the change of schedule.
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided It’s a basic requirement in the modern world to be able to deal with figures.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After getting a               in business administration he joined the recording company EMI.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You had better at home until you feel better.
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 29: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. I am worried with the confidential information falling into the wrong hands .
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *