Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 54

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. An old man taught her how ……… the violin.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think your house really needs                              .
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There is no point in asking Tom for help.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided John Smith is a farmer. I bought his land.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Please don’t drive so fast, Tom,” said Lisa
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s getting cold. You’d better not…….without a coat.
Câu 8: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. When you are late for class, you should apologize for your teacher.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “That’s a lovely new dress, Jean,” said her mother.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I plan to come back to Korean,……… we had a chance to visit ten years ago.
Câu 13: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. The gang admitted they had committed four recent bank robberies.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence.               Christmas Eve, people often have parties at midnight.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I want to take my dogs with me. I need their…….
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Barbara didn’t wear the raincoat, so she got a cold.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The council intends to raise awareness of the effects of traffic pollution on our                                             .
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I have two history books, but         are about American history.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Taking exercise             .
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think the computer is such a                                      invention.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “If only I’d learnt to drive,” Roger said.
Câu 25: Choose the word which best completes the sentence Nothing will prevent him ……… succeeding.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. By next Friday, Sam ……… five speeches.
Câu 27: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Mary showed me some pictures                                                       by her father.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I would rather you wore something more formal to work.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


2 thoughts on “Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 54

 • Tháng Mười 6, 2021 at 2:52 chiều
  Permalink

  câu 17 Mischief khác với các từ còn lại vì nó là âm i
  các từ còn lại đều là e mà

  Reply
 • Tháng Mười 6, 2021 at 3:00 chiều
  Permalink

  câu 1 rose khác với các từ còn lại vì nó là âm o
  các từ còn lại đều là oo mà

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *