Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 85

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people choose violent films, some others prefer …… ones.
Câu 2: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Have you ever met the man              ?
Câu 4: Choose the best sentence made from the cues given. number/ factor/ relate/ voice/ reveal/ personality/ speaker.
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Your hair badly needs , Tom!
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Of two new teachers, one is experienced and……….
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The principal doesn’t permit………here.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You can’t really go                                           in the countryside nowadays without seeing some evidence of man’s influence.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “It’s too stuffy in this room, isn’t it?” said the guest.
Câu 11: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Her sister is too young to get married.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. _____, he was determined to continue to climb up the mountain.
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I won’t sell the painting, no matter how much you offer me.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Deforestation in South America is an issue of          importance.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided People protesting against pollution are marching to London.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you fed up ……… this job?
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. A year ago he left EMI and formed a new company , New Media Systems, which              in multimedia programmes.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Taking exercise             .
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think your suggestion is probably the best one……the long run.
Câu 24: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Unlike his sister, Bob exercises every day.
Câu 26: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. When you are late for class, you should apologize for your teacher.
Câu 27: Choose the best sentence made from the cues given you/ entitle/ drive/ car/ your driving license.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence.               Christmas Eve, people often have parties at midnight.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is raining hard, so our meeting has to be _________ till next Saturday?
Câu 30: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The company has so few money that it cannot operate anymore .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *