Hướng dẫn khai phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã 2021

Hướng dẫn khai phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã của phòng phân tích dự báo thị trường lao động.

Hướng dẫn khai phiếu ghi chép thông tin về lao động

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG GHI PHIẾU GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ

LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP

 NĂM 2021

Lưu ý 1:

Trong phiếu ghi chép bắt buộc phải có tên công ty và mã số đăng ký kinh doanh

Lưu ý 2:

Đối với các cửa hàng, các hộ kinh doanh cá thể đóng dấu vuông không hoạt động theo Luật Doanh nghiệp không cần điều tra.

Lưu ý 3:

Tổng số lao động làm việc trong DN/HTX trong câu 8

= Tổng số lao động câu 9 (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)

= Tổng số lao động câu 10 (10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4 + 10.5 + 10. 6)

= Tổng số lao động câu 11 (11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6 11.7 + 11.8)

Lưu ý 4:

* Đối với câu 8:

– Số lao động ngoại tỉnh ≤ Tổng số lao động làm việc trong DN/HTX

– Số lao động trực tiếp ≤ Tổng số lao động làm việc trong DN/HTX

– Số lao động nữ ≤ Tổng số lao động làm việc trong DN/HTX

– Số lao động đã ký hợp đồng ≤ Tổng số lao động làm việc trong DN/HTX

– Số lao động là người nước ngoài ≤ Tổng số lao động làm việc trong DN/HTX

– Số lao động đã tốt nghiệp THPT ≤ Tổng số lao động làm việc trong DN/HTX

* Đối với câu 9

– Số lao động mục 9.5 + 9.6 + 9.7 ≤ Số Lao động đã tốt nghiệp THPT câu 8

* Đối với câu 10:

– Mục 10.6 (chưa qua đào tạo) = Mục 9.1 (Câu 9) (Không có trình độ CMKT)

* Đối với câu 11:

– Mục 11.1: nhà lãnh đạo đơn vị phải có ít nhất 01 người trở lên (không được để trống hoặc dữ liệu bằng 0)

– Mục 11.2 (nhà chuyên môn bậc cao/bậc trung) tương ứng với mục 8.6, 8.7 ở câu 8 (có trình độ cao đẳng, đại học trở lên)

– Mục 11.5 (lao động có kỹ năng trong lĩnh vực nông nghiệp (nông, lâm và thủy sản) tương ứng với mục 10.4 ở câu 10 (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thú y)

* Đối với câu 12:

Để tính được tiền lương bình quân 06 tháng đầu năm, cần có hai thông tin:

+ Tổng quỹ lương 06 tháng đầu năm

+ Số lao động thực tế sử dụng bình quân

Nếu trong quá trình ghi chép còn điều gì thắc mắc, Ông/Bà có thể liên hệ:

Tải về tờ khai phiếu ghi chép thông tin về lao động

Các bạn tải về tờ khai phiếu ghi chép thông tin về lao động tại link bên dưới:

Nơi gửi tờ khai phiếu ghi chép thông tin về lao động

Sau khi khai xong các chỉ tiêu trên mẫu, ký tên và đóng dấu của giám đốc, đề nghị gửi phiếu khai hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ:

Đội Kê khai & Kế toán thuế Chi cục Thuế quận Hà Đông (Phòng 303).

Địa chỉ: Số 158 Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 02433119077 số máy lẻ: 301, 304, 305, 306, 313, 314

One thought on “Hướng dẫn khai phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *