Tin Tuyển Dụng

Kho bạc Nhà nước tuyển dụng năm 2024

Kho bạc Nhà nước tuyển dụng năm 2024 với số lượng 601 chỉ tiêu công chức trên toàn quốc theo hình thức xét tuyển và thi tuyển.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn đã tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước đủ 2 vòng có đáp án chưa? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết Kho bạc Nhà nước tuyển dụng năm 2024

Trên đây là toàn bộ thông tin tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024

Nguồn: Thư viện pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *