Tin Tuyển Dụng

Ngân hàng nhà nước tuyển dụng năm 2023

Ngân hàng nhà nước tuyển dụng năm 2023 theo hình thức thi tuyển công chức loại C vào làm việc tại một số chi nhánh, vụ, cục trên toàn quốc.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết rằng trên website đã có tài liệu ôn thi Ngân hàng Nhà nước đủ 2 vòng chưa? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin tuyển dụng tại các Vụ, Cục và đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương

Thông tin tuyển dụng tại cac Chi nhánh tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ

Thông tin chi tiết Ngân hàng nhà nước tuyển dụng năm 2023 tại các chi nhánh miền bắc

Thông tin số lượng chỉ tiêu từng chi nhánh

Trên đây là toàn bộ thông báo chi tiết về việc tuyển dụng công chức ngân hàng Nhà nước năm 2023

Nguồn: sbv.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *