Tài Liệu Vòng 1

Tài liệu kiến thức chung thi công chức thuế vòng 1 có đáp án

Bộ Tài liệu kiến thức chung thi công chức thuế vòng 1 có đáp án được soạn dựa theo yêu cầu ôn tập môn kiến thức chung của Tổng cục Thuế với 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất. Hy vọng bộ tài liệu môn kiến thức chung thi công chức thuế lần này sẽ hữu ích đối với các bạn.

Khoan đã, bạn có biết rằng trên website còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức các ngành khác ngoài ngành thuế không? Hãy tham khảo nhé!

Giới thiệu về bộ tài liệu kiến thức chung thi công chức thuế

Bộ tài liệu kiến thức chung thuế lần này được chia thành 04 phần bao gồm:

  • Phần 1. Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước (507 câu)
  • Phần 2. Kinh tế – Tài chính công – Ngân sách nhà nước – Thuế (114 câu)
  • Phần 3. Công vụ – Cán bộ, công chức (242 câu)
  • Phần 4. Cơ cấu tổ chức ngành Thuế (137 câu)

bộ đề thi “300 bộ đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn kiến thức chung đầy đủ nhất”. Các câu hỏi đối với mỗi bộ đề đươc lấy toàn bộ và hoàn toàn từ Ngân hàng 1000 câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế  này. Hy vọng các bạn sớm đón nhận và đóng góp ý kiến.

Hơn nữa, AD đã soạn ra 300 bộ đề trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức thuế (Click vào link để xem chi tiết) cho các bạn trắc nghiệm hoàn toàn miễn phí. Các bạn hoàn toàn có thể vừa học và vừa trắc nghiệm song song cùng một lúc hoặc dành cho các bạn không có thời gian ôn thi.

Một vài câu trắc nghiệm và hình ảnh trong bộ tài liệu kiến thức chung thi công chức thuế cho các bạn tham khảo:

PHẦN 1. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Câu 1. Hệ thống chính trị Việt Nam ra đời năm nào?

 A. 1945

B. 1954

C. 1975

D. 1986

Câu 2. Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, nhà nước CHXHCNVN có vị trí:

A. Là trung tâm của hệ thống chính trị

B. Là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị

C. Là tổ chức chính trị – xã hội

D. Có vai trò lãnh đạo

Câu 3. Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam:

A. Hiệu quả

B. Công khai, minh bạch

C. Tập trung dân chủ

D. Pháp chế

……

PHẦN 2. KINH TẾ – TÀI CHÍNH CÔNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – THUẾ

Câu 508. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của Thuế:

A. Thuế là khoản đóng góp bắt buộc được thực hiện bằng quyền lực của nhà nước

B. Thuế là khoản đóng góp không mang tính hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế

C. Thuế là khoản đóng góp mang tính hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế

D. Thuế mang tính pháp lý cao

Câu 509. Nguyên tắc giải quyết các mặt, các mối quan hệ chủ yếu của nền KTTT định hướng XHCN

A. Tổ chức và không ngừng hoàn thiện tổ chức hệ thống doanh nghiệp NN cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển của đất nước

B. Kết hợp lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất, giải phóng lực lượng sản xuất, xây dựng lực lượng sản xuất mới kết hợp với củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất.

C. Mang tính cộng đồng cao theo truyền thống của XH VN, hài hoà lợi ích cá nhân và lợi ích của cộng đồng, chăm lo làm giàu không chỉ chú trọng cho một số ít người mà cho cả cộng đồng

D. Sử dụng các định mức KT, các biện pháp đòn bảy, kích thích KT để lôi cuốn, thu hút, khuyến khích các chủ thể KT phát triển sản xuất theo hướng ích nước, lợi nhà.

Câu 510. Trong các khoản thu sau đây, khoản thu nào không phải khoản thu của NSNN

A. Thu phí, lệ phí của cơ quan hành chính nhà nước

B. Viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam

C. Viện trợ có hoàn lại

D. Thu phí, lệ phí của đơn vị sự nghiệp công

……

PHẦN 3. CÔNG VỤ – CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Câu 622. Công chức là công dân Việt Nam trong biên chế làm việc tại:

A. Đơn vị sự nghiệp công lập

B. Tổ chức xã hội

C. Các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước

D. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Câu 623. Nghĩa vụ nào sau đây là nghĩa vụ của Cán bộ – công chức trong thi hành công vụ:

A. Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan

B. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thi hành công vụ

C. Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ của cơ quan, tổ chức

D. Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của cấp trên trong mọi trường hợp

……

PHẦN 4. CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH THUẾ

Câu 864. Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố, chi cục thuế khu vực (gọi chung là chi cục thuế khu vực) là tổ chức trực thuộc:

A. Tổng cục thuế

B. Bộ Tài chính

C. Cục thuế cấp tỉnh

D. UBND tỉnh

Câu 865. Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thuế) là tổ chức trực thuộc:

A. Tổng cục thuế

B. Bộ Tài chính

C. Cục thuế cấp tỉnh

D. UBND tỉnh

…..

Cách tải tài liệu môn kiến thức chung thi công chức thuế

Bộ tài liệu 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế này được bán với giá 150k/tài liệu (bao gồm 1 bộ có đáp án và 1 bộ không đáp án).

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

  • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
  • Số tài khoản: 1022142660
  • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
  • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Ưu đãi: Trường hợp bạn mua tài liệu từ website, bạn có thể tham gia trắc nghiệm bộ đề thi trực tuyến miễn phí nhé.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi công chức thuế này sẽ hữu ích đối với các bạn

Chúc các bạn ôn thi tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *