Tài Liệu Vòng 1

Tài liệu ôn thi công chức Bộ Tài chính vòng 1 có đáp án

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn Tài liệu ôn thi công chức Bộ Tài chính có đáp án. Có thể nói bộ Tài liệu thi công chức Bộ Tài chính có đáp án này cực kỳ đầy đủ và đã cập nhật các Luật mới nhất với các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung với hơn 1.500 câu và tiếng anh B2 với hơn 2.000 câu tất cả đều có đáp án cho các bạn luyện tập.

Khoan đã, trước khi nghiên cứu bộ Tài liệu ôn thi công chức Bộ Tài chính này bạn có biết rằng trên website còn có rất nhiều bộ tài liệu ôn thi công chức các ngành khác hay không? Hãy tham khảo nhé.

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức Bộ Tài chính

Câu hỏi ôn thi công chức Bộ Tài Chính môn Kiến thức chung

Môn kiến thức chung trong bộ Tài liệu ôn thi công chức Bộ Tài chính được biên soạn từ các nguồn luật mới nhất với hơn 1.500 câu trắc nghiệm có đáp án được biên soạn công phu, tỷ mỉ từ các văn bản vẫn còn có hiệu lực sau:

 1. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT HIẾN PHÁP 2013
 2. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2019
 3. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGHỊ ĐỊNH 123/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ; NGHỊ ĐỊNH 101/2020/NĐ-CP VỀ SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 123/2016/NĐ-CP
 4. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGHỊ ĐỊNH 14/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
 5. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ ĐỊNH 163/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT NGÂN SÁCH
 6. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGHỊ ĐỊNH 163/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT NGÂN SÁCH
 7. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHỆM LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 2015,SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2020
 8. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGHỊ ĐỊNH 34/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; NGHỊ ĐỊNH 154/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 34/2016/NĐ-CP
 9. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2019
 10. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGHỊ ĐỊNH 138/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
 11. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGHỊ ĐỊNH 62/2020/NĐ-CP VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC
 12. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU NGHỊ ĐỊNH 90/2020/NĐ-CP NGÀY 13/8/2020 VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 13. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGHỊ ĐỊNH 112/2020/NĐ-CP VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 14. BỘ CÂU HỎI NGHỊ ĐỊNH 101/2017/NĐ-CP VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ; NGHỊ ĐỊNH 89/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 101/2017/NĐ-CP
 15. QUYẾT ĐỊNH SỐ 1847/QĐ-TTG NGÀY 27/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ
 16. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 2018
 17. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ
 18. NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI), NGÀY 17/4/2015 VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 19. NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ BẢY (KHÓA XII) NGÀY 21/5/2018 VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
 20. NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ BẢY (KHÓA XII) NGÀY 19/5/2018 VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ
 21. BỘ CÂU HỎI NGHỊ QUYẾT 76/NQ-CP NĂM 2021 VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030
 22. NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
 23. NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII NGÀY 3/6/2017 VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
 24. NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII NGÀY 27/10/2017 VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ
 25. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Các câu hỏi được xây dựng tập trung vào các vấn đề về hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực (Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành tài chính; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển)

Một số hình ảnh về bộ tài liệu thi công chức Bộ Tài chính môn kiến thức chung cho các bạn tham khảo:

Tài liệu thi công chức Bộ Tài chính môn tiếng anh

Đối với môn tiếng anh trong bộ tài liệu ôn thi công chức Bộ Tài chính đáp ứng bậc 4 (trình độ B2) khung năng lực ngoại ngữ Việt nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 1 năm 2014 các bạn có thể tham khảo bộ “Tài liệu ôn thi công chức môn tiếng anh trình độ B2” (click vào link để xem chi tiết).

Bộ B2 này không những giúp các bạn ôn thi công chức Bộ Tài chính mà còn cả các ngành khác nữa bởi vì điểm khác biệt so với các tài liệu tiếng anh ở nơi khác là sau mỗi câu hỏi đều có đáp án và giải thích chi tiết nên sẽ giúp các bạn tích lũy được rất nhiều kiến thức, tránh cho các bạn học lệch, học tủ, học vẹt mà trong khi môn tiếng anh này các chủ đề thi thì cũng bao la, bát ngát thì cơ hội trúng tủ của các bạn rất khó

Do vậy, bộ tài liệu tiếng anh B2 này mình tập trung cung cấp kiến thức cho các bạn. Khi đã có kiến thức rồi dù thi ở đâu đi chăng nữa bạn cũng sẽ rất tự tin.

Cách thức mua bộ tài liệu ôn thi công chức Bộ Tài Chính

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức Bộ Tài Chính vòng 1 được bán với giá 300k/bộ bao gồm kiến thức chung và tiếng anh B2.

Ngoài ra các bạn có thể mua lẻ bộ tài liệu thi công chức Bộ Tài chính vòng 1 và giá từng bộ tài liệu sẽ như sau:

 • Kiến thức chung: 200k/bộ
 • Tiếng anh B1 hoặc B2: 150k/bộ

Bạn nào muốn mua tài liệu liệt kê danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu thi công chức Bộ Tài Chính sẽ hữu ích đối với các bạn.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *