Tài liệu ôn thi công chức đoàn thanh niên vòng 2

Bộ tài liệu ôn thi công chức đoàn thanh niên vòng 2 là bộ tài liệu ôn thi công chức tỉnh đoàn với đầy đủ các kiến thức từ lịch sử hình thành, khái niệm, vị trí, tính chất, vai trò… của đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Bộ tài liệu ôn thi công chức đoàn thanh niên này có thể là một tài liệu quý đối với cac bạn có nhu cầu thi tuyển công chức tỉnh đoàn.

Trước khi đọc bài viết, bạn đã có các tài liệu ôn thi công chức đảng đoàn thể khác chưa? Nếu chưa có click vào link để xem chi tiết nhé.

Ngoài ra, các bạn có thể truy cập vào website Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để biết thêm các thông tin tuyển dụng.

Giới thiệu về bộ tài liệu ôn thi công chức đoàn thanh niên

Bộ tài liệu ôn thi đoàn thanh niên bao gồm 5 phần chính:

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1.1. Quá trình hình thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1.2. Quá trình phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

II- KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

2.1. Khái niệm

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI nêu rõ: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

2.2. Vị trí, vai trò

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân, các tập thể và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

Vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong được thể hiện ở các mối quan hệ sau đây:

2.2.1. Mối quan hệ của Đoàn đối với Đảng

Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, đội quân xung kích cách mạng phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng. Đảng định hướng chính trị cho mọi hoạt động, nguyên tắc tổ chức của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đảng chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Đảng.

Đoàn tham mưu, đề xuất với Đảng về những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thiếu nhi, tham gia xây dựng, bảo vệ và tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, đóng góp ý kiến cho đảng viên và sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Đoàn tham gia giám sát, phản biện các chủ trương, đường lối của Đảng.

Mối quan hệ giữa Đảng với Đoàn là mối liên hệ gắn bó chặt chẽ. “Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”.

2.3. Tính chất cơ bản

2.4. Chức năng cơ bản

2.5. Hệ thống tổ chức và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

3.1. Xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng

3.2. Xây dựng Đoàn về tổ chức

3.3. Xây dựng Đoàn về hành động

IV. ĐOÀN VIÊN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

4.1. Đoàn viên rèn luyện, phấn đấu theo chương trình “Rèn luyện đoàn viên”

4.2. Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

V. THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI

5.1. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt Nam

5.2. Dự báo tình hình thanh niên Việt Nam thời gian tới

5.3. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới

Cách tải về bộ tài liệu ôn thi công chức tỉnh đoàn

Bộ tài liệu được bán với giá 50k/tài liệu.

Nếu tham gia nhóm zalo tuyển dụng công chức viên chức sẽ được ưu đãi giảm giá nhé: https://zalo.me/g/pewdxa065

Bạn nào muốn mua tài liệu qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234AGRIBANK ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi đoàn thanh niên vòng 2 này sẽ giúp ích cho các bạn có nhu cầu thi tuyển công chức tỉnh đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *