[Full] Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán vòng 2 có đáp án

Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán vòng 2 có đáp án là bộ tài liệu ôn thi công chức ngành kế toán với hàng trăm câu hỏi về Luật, Nghị định, Thông tư chuyên sâu về kế toán ôn thi công chức đã được cập nhật luật mới nhất. Hy vọng bộ tài liệu này sẽ hữu ích đối với các bạn.

Khoan đã, trước khi tìm hiểu bộ tài liệu này bạn có biết rằng trên website còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức khác không? Hãy tìm hiểu nhé!

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán

Đối với các bạn có ý định thi công chức kế toán thì phần lớn là không có tài liệu hoặc tài liệu rất sơ sài dẫn đến việc ôn thi rất khó khăn đối với các bạn.

Chính vì vậy mình quyết định chia sẻ với các bạn trọn bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành kế toán đầy đủ nhất mà mình có được.

Bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành kế toán được chia sẻ với mục đích giúp các bạn có thể nắm bắt được các kiến thức cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi công chức sắp tới.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Tài liệu thi công chức kế toán – Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Nhằm giúp các bạn ôn thi tốt, làm quen với lý thuyết và các dạng đề thi (nếu có) liên quan đến kế toán hành chính sự nghiệp, bên mình cung cấp cho các bạn một bộ giáo trình có giá trị bao gồm các lý thuyết chuyên đề về kế toán hành chính sự nghiệp và các bài tập có lời giải chi tiết kèm theo như sau:

Tài liệu ôn thi công chức ngành kế toán – Bộ câu hỏi ôn thi chuyên sâu

Bộ câu hỏi ôn thi công chức kế bao gồm 04 phần:

  • Phần 1: Các câu hỏi liên quan đến Luật kế toán. Đây là các câu hỏi được biên soạn từ Luật kế toán số 88/2015/QH13 và một số câu Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.
  • Phần 2: Các câu hỏi liên quan đến Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
  • Phần 3: Các câu hỏi liên quan đến Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.
  • Phần 4: Các câu hỏi liên quan đến Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách.

Các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu liệu ôn thi công chức kế toán qua các hình ảnh bên dưới, các ảnh được sắp xếp thứ tự theo từng phần đã giới thiệu bên trên:

Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành kế toán – Bộ câu hỏi ôn thi thực chiến

Ngoài bộ tài liệu ôn thi chuyên sâu liên quan đến Luật, Nghị định, Thông tư nêu trên, bên mình còn chuẩn bị cho các bạn một bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán thực chiến.

Thực tế bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán này là quá trình biên soạn từ bộ đề cương câu hỏi thi công chức của một số tỉnh từ các năm trước và có giá trị đến hiện tại vì các câu hỏi trong bộ này là các câu hỏi đã được chắt lọc từ các cơ quan tuyển dụng và cũng là vì để trả lời các câu hỏi này sẽ có độ dài vừa phải đủ để các thí sinh làm bài trong thời gian cho phép.

Một số các câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán cho các bạn tham khảo:

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết: Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết: Dự phòng ngân sách nhà nước; Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước; Kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước; Năm ngân sách, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết: Công khai ngân sách nhà nước; Giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp; Quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 8: Anh (chị) hãy cho biết: Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương; Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết: Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; Yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách hằng năm; Thảo luận và quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách hằng năm, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 11: Anh (chị) hãy cho biết:Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước;Yêu cầu và thời hạn về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước; Tạm cấp ngân sách; Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 12: Anh (chị) hãy cho biết: Khóa sổ kế toán và xử lý thu, chi ngân sáchnhà nước cuối năm, theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?

Câu 13: Anh (chị) hãy cho biết: Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước, theoquy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?

Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện và thẩm quyền quyết định ứng trước dự toán năm sau, theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?

Câu 15: Anh (chị) hãy cho biết: Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thựchiện nhiệm vụ, theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?

Câu 16: Anh (chị) hãy cho biết: Nguồn thu của ngân sách địa phương, theoquy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?

Câu 17: Anh (chị) hãy cho biết: Thời gian hướng dẫn lập, xây dựng, tổng hợp,quyết định và giao dự toán ngân sách nhà nước, theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?

Câu 18: Anh (chị) hãy cho biết: Lập dự toán ngân sách tại các đơn vị dự toánngân sách và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Lập lại dự toán ngân sách nhà nước, theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?

Câu 19: Anh (chị) hãy cho biết: Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấptrong việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách, theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?

…..

Một số hình ảnh trong bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán cho các bạn tham khảo:

Cách tải về bộ tài liệu thi công chức kế toán

Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán quan trọng đối với các bạn có nhu cầu tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước vòng 2.

Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán này được bán với giá 200k/tài liệu.

Bạn nào muốn mua bộ tài liệu thi công chức kế toán này thì các bạn soạn một danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Các bạn có thể lựa chọn cả bộ có đáp án và không có đáp án tùy theo yêu cầu của các bạn nhé.

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234 tại AGRIBANK ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.