Tài Liệu Vòng 1Tài Liệu Vòng 2

[Full] Tài liệu ôn thi công chức kiểm lâm đủ 2 vòng có đáp án

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức kiểm lâm đủ 2 vòng bao gồm các bộ câu hỏi thi công chức ngành kiểm lâm vòng 1 và vòng 2 với đầy đủ đáp án và cập nhật luật mới nhất giúp các bạn có nhu cầu cần tìm tài liệu thi công chức kiểm lâm đạt được các kiến thức đầy đủ và tự tin bước vào kỳ thi.

Khoan đã, có một nội dung quan trọng là các tài liệu thi công chức vòng 1 và vòng 2 có trên website và cách thức chung để tìm tài liệu ôn thi, kinh nghiệm ôn thi công chức thế nào các bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết thì click vào link để xem bài viết chia sẻ của mình thôi nhé!

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức kiểm lâm đủ 2 vòng

Bộ tài liệu thi công chức kiểm lâm Vòng 1

Tài liệu thi công chức ngành kiểm lâm môn kiến thức chung

Đối với môn kiến thức chung, đa số là 70% là nằm ở các luật như Luật Hiến pháp, luật cán bộ công chức …, 30% còn lại thường rơi vào cơ cấu tổ chức, đá đưa qua một số vấn đề về chuyên ngành.

Bộ bộ tài liệu ôn thi công chức kiểm lâm môn kiến thức chung bao gồm 4 chuyên đề trong đó:

Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

 • Hiến pháp năm 2013
 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019
 • Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019
 • Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ
 • Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014

Chuyên đề 2: Văn bản, soạn thảo văn bản

 • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020
 • Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ
 • Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư

Chuyên đề 3: Cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương công vụ

 • Luật Cán bộ, công chức năm 2008
 • Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019
 • Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ
 • Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 • Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 • Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 • Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
 • Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
 • Quyết định số 03/2017/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ
 • Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
 • Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Chuyên đề 4: Cải cách hành chính

 • Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030
 • Nghị quyết số 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016
 • Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017
 • Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010
 • Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
 • Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
 • Nghị định 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Tài liệu ôn thi công chức kiểm lâm môn tiếng anh

Đối với tài liệu ôn thi công chức kiểm lâm môn tiếng anh đáp ứng bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 1 năm 2014 các bạn có thể tham khảo bộ Đề thi công chức tiếng anh b1 có đáp án và giải thích chi tiết (click vào link để xem chi tiết). Đây là bộ tài liệu cũng rất hiếm vì bộ này mình đã mất rất nhiều công sức để biên soạn phần giải thích cặn kẽ cho các bạn.

Bộ tài liệu tiếng anh B1 này các bạn sẽ được trang bị nền tảng kiến thức về khung B1 do bộ tài liệu giải thích chi tiết kiến thức và các cấu trúc câu … cho các bạn đối chiếu, luyện tập.

Khung năng lực bậc 3 ôn thi công chức, viên chức bao gồm 2650 câu hỏi cùng đáp án và giải thích cho các bạn ôn luyện. Các chủ đề cập nhật trong bộ đề trắc nghiệm tiếng anh b1 bao gồm:

 • 400 Câu Multiple Choice – Có Đáp Án
 • 300 Câu Tìm Lỗi Sai – Có Đáp Án
 • 650 Câu Đọc Hiểu Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 500 Cầu Điền Từ Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Trái Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Đồng Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Trọng Âm – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Âm – Có Đáp Án
 • 180 Câu Trắc Nghiệm Điền Từ Trong Tiếng Anh
 • 60 đề thi thử tiếng anh B1 và video hướng dẫn giải kèm theo

Bộ tài liệu ôn thi công chức kiểm lâm Vòng 2

Bộ câu hỏi thi công chức ngành kiểm lâm liên quan đến Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn

Bộ câu hỏi thi công chức ngành kiểm lâm liên quan đến Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn được soạn thảo từ các văn bản vẫn còn hiệu lực sau:

 • Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 (Cập nhật VBHN số 06/VBHN-VPQH năm 2023)
 • Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
 • Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
 • Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam
 • Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Đã cập nhật Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP).
 • Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

Một số hình ảnh về bộ câu hỏi liên quan đến Luật lâm nghiệp cho các bạn tham khảo

Tài liệu thi công chức kiểm lâm – Luật xử lý vi phạm hành chính

Bộ câu hỏi thi liên quan đến Luật xử lý vi phạm hành chính bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật sau:

 • Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 số 67/2020/QH14): Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành

Một vài trang trong bộ tài liệu cho các bạn tham khảo:

Tài liệu ôn thi công chức kiểm lâm – Bộ câu hỏi liên hệ thực tiễn

Bộ câu hỏi liên hệ thực tiễn trong bộ tài liệu ôn thi công chức kiểm lâm bao gồm 07 câu hỏi cực kỳ trọng yếu liên quan đến thực tiễn và các giải pháp nâng cao chức năng nhiệm vụ công chức kiểm lâm.

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Tài liệu thi công chức kiểm lâm – Các bộ tài liệu khác

Ngoài các bộ tài liệu ôn thi công chức kiểm lâm trên, tại một số cơ quan tuyển dụng khác sẽ yêu cầu một số văn bản đặc thù khác nhau. Do đó tại mục này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số bộ câu hỏi theo các tùy chọn khác nhau bao gồm:

 • Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
 • Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT quy định về biện pháp lâm sinh (đã được cập nhật theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2024).
 • Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng (đã được cập nhật theo VBHN số 14/VBHN-BNNPTNT năm 2024).

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Cách tải về bộ tài liệu thi công kiểm lâm

Do danh mục tài liệu ôn thi công chức kiểm lâm sẽ là khác nhau tại từng cơ quan quan tuyển dụng do đó mình sẽ không để giá cố định bộ tài liệu mà các bạn chọn các tài liệu cần thiết rồi sau đó ib mình qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc qua fanpage facebook: facebook.com/congchuc24h để được báo giá cụ thể nhé.

Ngoài ra, nếu bạn còn yêu cầu thêm các bộ câu hỏi của các văn bản khác để tạo ra đề cương thi công chức kiểm lâm cho riêng bạn thì bạn có thể ib bên mình để cung cấp đủ cho các bạn nhé!

Đặc biệt: Các bạn có thể yêu cầu thêm tài liệu về các luật dưới Comment để mình có thể hoàn thiện hơn bộ tài liệu này nhé!

Sau khi bạn đã ib mình và được báo giá cụ thể theo yêu cầu của các bạn đối với bộ tài liệu ôn thi công chức kiểm lâm này, các bạn chuyển khoản qua tài khoản bên dưới nhé:

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *