Tài Liệu Vòng 2Uncategorized

Tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra vòng 2 có đáp án

Tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra vòng 2 bao gồm hơn 250 câu hỏi có đáp án đã được cập nhật luật mới nhất về chuyên ngành thanh tra bao gồm cả các câu hỏi liên hệ. Có thể coi bộ tài liệu này là bộ ngân hàng câu hỏi và đáp án thi công chức chuyên ngành thanh tra với số lượng câu hỏi lớn, được soạn thảo từ 10 văn bản quy phạm pháp luật, là một tài liệu hữu ích đối với các bạn ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra hoặc thi nâng ngạch ngành thanh tra.

Khoan đã, trước khi tìm hiểu bộ tài liệu này bạn có biết rằng trên website còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức khác không? Hãy tìm hiểu nhé!

Giới thiệu sơ qua về kỳ thi công chức ngành thanh tra

Ở đây, mình giới thiệu sơ qua về kỳ thi tuyển dụng công chức ngành thanh tra cho các bạn biết (theo hình thức thi tuyển). Bạn nào biết rồi thì bỏ qua phần này giúp mình nhé.

Các vòng thi phải trải qua

Thi công chức chuyên ngành thanh tra bao gồm 2 vòng chính:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính

– Nội dung thi gồm 03 phần, thời gian thi như sau:

 • Phần I: Kiến thức chung, Thời gian thi 60 phút.
 • Phần II: Tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong bộ tài liệu tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường

– Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thi viết

Như vậy, chung quy lại các bạn có thể thấy:

 • Đối với vòng 1 các bạn phải thi 2 môn là: kiến thức chung, tiếng anh
 • Đối với vòng 2, thi theo hình thức phỏng vấn hoặc thi viết.

Các môn thi được miễn trừ (không phải thi)

Đối với 2 vòng thi, các bạn chỉ có thể được miễn trừ 1 môn trong vòng 1 thôi là môn ngoại ngữ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
 • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
 • Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra

Đối với các bạn có ý định thi công ngành thanh tra thì phần lớn là không có tài liệu hoặc tài liệu rất sơ sài dẫn đến việc ôn thi rất khó khăn đối với các bạn.

Chính vì vậy mình quyết định chia sẻ với các bạn trọn bộ câu hỏi ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra đầy đủ nhất mà mình có được với 250 câu hỏi thi công chức thanh tra được soạn thảo từ 10 văn bản quy phạm pháp luật đã được cập nhật luật mới nhấtvẫn còn hiệu lực chuyên sâu về lĩnh vực thanh tra được tổng kết theo bảng bên dưới:

TTTài liệuHiệu lực văn bản
1Luật Thanh tra năm 2022Vẫn còn hiệu lực
2Luật Khiếu nại năm 2011 (đã cập nhật Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Luật khiếu nại)Vẫn còn hiệu lực
3Luật Tố cáo năm 2018 (đã cập nhật Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Tố cáo)Vẫn còn hiệu lực
4Luật Tiếp công dân năm 2013 (đã cập nhật Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Luật khiếu nại)Vẫn còn hiệu lực
5Luật Phòng chống tham nhũng 2018 (đã cập nhật Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng)Vẫn còn hiệu lực
6Nghị định 43/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra
7Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nạiVẫn còn hiệu lực
8Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáoVẫn còn hiệu lực
9Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng (đã cập nhật Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng)Vẫn còn hiệu lực
10Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vịVẫn còn hiệu lực

Bộ tài câu hỏi thi công chức ngành thanh tra này được chia sẻ với mục đích giúp các bạn có thể nắm bắt được các kiến thức cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi công chức sắp tới.

Một số câu hỏi và hình ảnh kèm theo trong bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra cho các bạn tham khảo bên dưới.

Bộ câu hỏi Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn trong bộ câu hỏi thi công chức thanh tra

Bộ câu hỏi Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn bao gồm hơn 100 câu hỏi được xây dựng từ các văn bản còn hiệu lực sau:

 • Luật Thanh tra năm 2022
 • Nghị định 43/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra
 • Thông tư 02/2023/TT-TTCP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Bộ câu hỏi Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn trong bộ câu hỏi thi công chức ngành thanh tra

Bộ câu hỏi Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn bao gồm hơn 50 câu hỏi được xây dựng từ các văn bản còn hiệu lực sau:

 • Luật Khiếu nại năm 2011 (đã cập nhật Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Luật khiếu nại)
 • Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Bộ câu hỏi Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn trong bộ câu hỏi ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra

Bộ câu hỏi Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫnbao gồm 57 câu hỏi được xây dựng từ các văn bản còn hiệu lực sau:

 • Luật Tố cáo năm 2018 (đã cập nhật Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Tố cáo)
 • Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Bộ câu hỏi Luật Tiếp công dân trong bộ câu hỏi ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra

Bộ câu hỏi Luật Tiếp công dân bao gồm hơn 22 câu hỏi được xây dựng từ các văn bản còn hiệu lực sau:

 • Luật Tiếp công dân năm 2013 (đã cập nhật Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Luật khiếu nại)

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Bộ câu hỏi Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra

Bộ câu hỏi Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn bao gồm hơn 78 câu hỏi được xây dựng từ các văn bản còn hiệu lực sau:

 • Luật Phòng chống tham nhũng 2018 (đã cập nhật Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng)
 • Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng (đã cập nhật Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng)

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Các bộ câu hỏi khác trong bộ câu hỏi thi công chức ngành thanh tra

Các bộ câu hỏi khác là các bộ tài liệu tham khảo thêm được xây dựng từ các văn bản còn hiệu lực sau:

 • Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Các văn bản khác (nếu có yêu cầu)

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

11. Các câu hỏi liên hệ trong bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra

Ngoài các câu hỏi về các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, trong bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra lần này mình còn cung cấp thêm cho các bạn 08 câu hỏi liên hệ thực tế chuyên ngành thanh tra cho các bạn.

Các câu hỏi liên hệ thực tế thi công chức ngành thanh tra chủ yếu tập trung vào các vấn đề vị trí, vài trò, cơ cấu tổ chức, thực trạng, các vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác thanh tra.

Các bạn có thể thắc mắc về sự đa dạng hóa các câu hỏi trong các đề thi và bao quát được kiến thức ôn thi không? Dưới đây sẽ là phần giải đáp của bên mình:

 • Thứ nhất về cơ cấu tổ chức đề thi công chức thì thường sẽ là 70% kiến thức về các luật chuyên ngành và 30% sẽ là kiến thức về liên hệ thực tế tại địa phương của cơ quan tuyển dụng nên phần liên hệ thực tế các bạn phải phân bổ thời gian học sao cho hợp lý với phần lý thuyết.
 • Thứ hai, thông thường các câu hỏi liên hệ thực tế thường sẽ yêu cầu nêu thực trạng về một vấn đề đồng thời yêu cầu đưa ra các giải pháp giải quyết các thực trạng đó. Từ thực tế đó bên mình đã biên soạn bộ câu hỏi liên hệ thực tế này từ các vấn đề thực trạng tổng quan nhất của Luật thanh tra và các luật khác. Do đó, khi gặp các vấn đề nhỏ hơn các bạn có thể chẻ từng vấn đề và kèm theo các giải pháp nhỏ đó để có thể triển khai thêm ý của mình (nếu có).
 • Thứ ba, nguồn của các câu trả lời trong bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra này được xây dựng từ các trang web, tài liệu đáng tin cậy nên các bạn có thể yên tâm tra cứu và có thể lấy làm mẫu về cách trả lời đối với các dạng câu hỏi này.

Một số hình ảnh trong bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra – câu hỏi liên hệ thực tế cho các bạn tham khảo (bộ 08 câu hỏi có số lượng 22 trang):

Cách tải về bộ ngân hàng câu hỏi và đáp án thi công chức chuyên ngành thanh tra

Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra quan trọng đối với các bạn có nhu cầu tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước vòng 2.

Các bạn có thể mua trọn bộ hoặc mua lẻ tùy thuộc vào cơ quan tuyển dụng bên bạn nên các bạn trước khi mua nhớ ib mình qua email hoặc fanpage để mình báo giá nhé.

Bạn nào muốn mua bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra này thì các bạn soạn một danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *