Tài Liệu Vòng 2Uncategorized

Tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra vòng 2 có đáp án

Tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra vòng 2 bao gồm 250 câu hỏi có đáp án đã được cập nhật luật mới nhất về chuyên ngành thanh tra bao gồm cả các câu hỏi liên hệ. Có thể coi bộ tài liệu này là bộ ngân hàng câu hỏi và đáp án thi công chức chuyên ngành thanh tra với số lượng câu hỏi lớn, được soạn thảo từ 10 văn bản quy phạm pháp luật, là một tài liệu hữu ích đối với các bạn ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra hoặc thi nâng ngạch ngành thanh tra.

Khoan đã, trước khi tìm hiểu bộ tài liệu này bạn có biết rằng trên website còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức khác không? Hãy tìm hiểu nhé!

Giới thiệu sơ qua về kỳ thi công chức ngành thanh tra

Ở đây, mình giới thiệu sơ qua về kỳ thi tuyển dụng công chức ngành thanh tra cho các bạn biết (theo hình thức thi tuyển). Bạn nào biết rồi thì bỏ qua phần này giúp mình nhé.

Các vòng thi phải trải qua

Thi công chức chuyên ngành thanh tra bao gồm 2 vòng chính:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính

– Nội dung thi gồm 03 phần, thời gian thi như sau:

 • Phần I: Kiến thức chung, Thời gian thi 60 phút.
 • Phần II: Tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong bộ tài liệu tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường

– Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thi viết

Như vậy, chung quy lại các bạn có thể thấy:

 • Đối với vòng 1 các bạn phải thi 2 môn là: kiến thức chung, tiếng anh
 • Đối với vòng 2, thi theo hình thức phỏng vấn hoặc thi viết.

Các môn thi được miễn trừ (không phải thi)

Đối với 2 vòng thi, các bạn chỉ có thể được miễn trừ 1 môn trong vòng 1 thôi là môn ngoại ngữ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
 • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
 • Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra

Đối với các bạn có ý định thi công ngành thanh tra thì phần lớn là không có tài liệu hoặc tài liệu rất sơ sài dẫn đến việc ôn thi rất khó khăn đối với các bạn.

Chính vì vậy mình quyết định chia sẻ với các bạn trọn bộ câu hỏi ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra đầy đủ nhất mà mình có được với 250 câu hỏi thi công chức thanh tra được soạn thảo từ 10 văn bản quy phạm pháp luật đã được cập nhật luật mới nhấtvẫn còn hiệu lực chuyên sâu về lĩnh vực thanh tra được tổng kết theo bảng bên dưới:

TTTài liệuHiệu lực văn bản
1Luật Thanh tra năm 2010Vẫn còn hiệu lực
2Luật Khiếu nại năm 2011Vẫn còn hiệu lực
3Luật Tố cáo năm 2018Vẫn còn hiệu lực
4Luật Tiếp công dân năm 2013Vẫn còn hiệu lực
5Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh traVẫn còn hiệu lực
6Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP)Vẫn còn hiệu lực
7Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáoVẫn còn hiệu lực
8Luật Phòng chống tham nhũng 2018 (thay thế Luật Phòng chống tham nhũng 2005)Vẫn còn hiệu lực
9Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng (Thay thế Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 và Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013)Vẫn còn hiệu lực
10Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Thay thế Nghị định số 78/2013/NĐ-CP)Vẫn còn hiệu lực

Bộ tài câu hỏi thi công chức ngành thanh tra này được chia sẻ với mục đích giúp các bạn có thể nắm bắt được các kiến thức cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi công chức sắp tới.

Một số câu hỏi và hình ảnh kèm theo trong bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra cho các bạn tham khảo:

1. Bộ câu hỏi Luật thanh tra năm 2010 trong bộ câu hỏi thi công chức thanh tra

Câu 1: Theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, anh, chị hãy nêu: Mục đích của hoạt động thanh tra; Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; Nguyên tắc hoạt động thanh tra; Hình thức thanh tra?

Câu 2: Anh, chị hãy nêu các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra? Tổ chức của thanh tra tỉnh theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010?

Câu 3. Anh (chị) trình bày nội dung: Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra hành chính quy định tại Điều 48, Luật Thanh tra năm 2010?

2. Bộ câu hỏi Luật Khiếu nại năm 2011 trong bộ câu hỏi thi công chức ngành thanh tra

Câu 38. Anh (chị) trình bày nội dung: Trách nhiệm giải quyết khiếu nại và phối hợp giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 5, Luật Khiếu nại năm 2011; các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 6, Luật Khiếu nại năm 2011?

Câu 39: Anh (chị) trình bày nội dung: Trình tự khiếu nại quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011?

Câu 40. Anh (chị) trình bày nội dung: Hình thức khiếu nại quy định tại Điều 8 Luật Khiếu nại năm 2011?

Câu 41. Anh (chị) trình bày nội dung: Rút khiếu nại quy định tại Điều 10, Luật Khiếu nại năm 2011; Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết quy định tại Điều 11, Luật Khiếu nại năm 2011?

3. Bộ câu hỏi Luật Tố cáo năm 2018 trong bộ câu hỏi ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra

Câu 66. Anh (chị) trình bày nội dung: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo; trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết tố cáo quy định tại Điều 5, 6 Luật Tố cáo năm 2018?

Câu 67. Anh (chị) trình bày nội dung: Chấp hành quyết định xử lý hành  vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; . Các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo quy định tại Điều 7, 8 Luật Tố cáo năm 2018?

Câu 68. Anh (chị) trình bày nội dung: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo quy định tại Điều 9, Luật Tố cáo năm 2018?

….

4. Bộ câu hỏi Luật Tiếp công dân năm 2013 trong bộ câu hỏi ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra

Câu 94. Anh (chị) trình bày nội dung: Phạm vi điều chỉnh; các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 1, 6 Luật tiếp công dân năm 2013?

Câu 95. Anh (chị) trình bày nội dung: Tiếp công dân; kiến nghị, phản ánh; nơi tiếp công dân theo quy định tại Điều 2 của Luật Tiếp công dân năm 2013?

Câu 96. Anh (chị) trình bày nội dung: Nguyên tắc tiếp công dân; các  hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 3, 6 của Luật Tiếp công dân năm 2013?

….

5. Bộ câu hỏi Nghị định số 86/2011/NĐ-CP trong bộ câu tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra

Câu 118. Anh (chị) trình bày nội dung: Nguyên tắc hoạt động thanh tra; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra; bảo đảm thi hành kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định tại Điều 3, 4, 5 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra?

Câu 119. Anh (chị) trình bày nội dung: Thanh tra Chính phủ; nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ; nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ theo quy định tại Điều 6, 7, 8 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra?

Câu 120. Anh (chị) trình bày nội dung: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định tại Điều 10, 11 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra?

6. Bộ câu hỏi Nghị định số 124/2020/NĐ-CP trong bộ câu tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra

Câu 154: Anh (chị) hãy trình bày nội dung về hình thức khiếu nại quy định như thế nào?

Câu 155: Anh (chị) hãy trình bày nội dung về Khiếu nại lần 2 quy định như thế nào?

Câu 156: Anh (chị) hãy trình bày nội dung về Quy định văn bản cử người đại diện?

….

7. Bộ câu hỏi Nghị định số 31/2019/NĐ-CP trong bộ câu hỏi thi công chức ngành thanh tra

Câu 168. Anh (chị) trình bày nội dung: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 1, 2 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo?

Câu 169. Anh (chị) trình bày nội dung: Thời hạn giải quyết tố cáo theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo?

Câu 170. Anh (chị) trình bày nội dung: Rút tố cáo quy định tại Điều 4 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo?

….

8. Bộ câu hỏi Luật Phòng chống tham nhũng 2018 trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra

Câu 180. Anh (chị) hãy cho biết Tham nhũng là gì?

Câu 181. Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, những hành vi nào là hành vi tham nhũng?

Câu 182. Đề nghị cho biết thuật ngữ “xung đột lợi ích” phòng, chống tham nhũng? Nêu các trường hợp xung đột lợi ích?

….

9. Bộ câu hỏi Nghị định số 59/2019/NĐ-CP trong bộ câu hỏi thi công chức ngành thanh tra

Câu 237. Anh(Chị) hãy cho biết, nội dung giải trình và những nội dung không thuộc phạm vi giải trình theo Luật Phòng, chống tham nhũng?

Câu 238. Chị A là cán bộ quản lý thuế của Chi cục thuế, chị A đã quản lý doanh nghiệp tôi 03 năm, nay chị A đang mang bầu được 03 tháng. Anh(chị) hãy cho biết chị A có thuộc trường hợp phải chuyển đổi vị trí công tác không?

Câu 239. Anh(chị) hãy cho biết những chủ thể nào ngoài khu vực nhà nước sẽ bị thanh tra để phòng, chống tham nhũng?

….

10. Bộ câu hỏi Nghị định số 130/2020/NĐ-CP trong bộ câu hỏi thi công chức ngành thanh tra

Câu 241: Anh(chị) hãy cho biết, Những nguyên tắc kiểm soát tài sản, thu nhập

Câu 242: Anh(chị) hãy cho biết, Quyền yêu cầu, trách nhiệm về thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin

Câu 243: Anh(chị) hãy cho biết, Quy định về người có nghĩa vụ kê khai hàng năm

….

11. Các câu hỏi liên hệ trong bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra

Ngoài các câu hỏi về các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, trong bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra lần này mình còn cung cấp thêm cho các bạn 10 câu hỏi liên hệ thực tế chuyên ngành thanh tra cho các bạn.

Các câu hỏi liên hệ thực tế thi công chức ngành thanh tra chủ yếu tập trung vào các vấn đề vị trí, vài trò, cơ cấu tổ chức, thực trạng, các vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác thanh tra.

Các bạn có thể thắc mắc về sự đa dạng hóa các câu hỏi trong các đề thi và bao quát được kiến thức ôn thi không? Dưới đây sẽ là phần giải đáp của bên mình:

 • Thứ nhất về cơ cấu tổ chức đề thi công chức thì thường sẽ là 70% kiến thức về các luật chuyên ngành và 30% sẽ là kiến thức về liên hệ thực tế tại địa phương của cơ quan tuyển dụng nên phần liên hệ thực tế các bạn phải phân bổ thời gian học sao cho hợp lý với phần lý thuyết.
 • Thứ hai, thông thường các câu hỏi liên hệ thực tế thường sẽ yêu cầu nêu thực trạng về một vấn đề đồng thời yêu cầu đưa ra các giải pháp giải quyết các thực trạng đó. Từ thực tế đó bên mình đã biên soạn bộ câu hỏi liên hệ thực tế này từ các vấn đề thực trạng tổng quan nhất của Luật thanh tra và các luật khác. Do đó, khi gặp các vấn đề nhỏ hơn các bạn có thể chẻ từng vấn đề và kèm theo các giải pháp nhỏ đó để có thể triển khai thêm ý của mình (nếu có).
 • Thứ ba, nguồn của các câu trả lời trong bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra này được xây dựng từ các trang web, tài liệu đáng tin cậy nên các bạn có thể yên tâm tra cứu và có thể lấy làm mẫu về cách trả lời đối với các dạng câu hỏi này.

Một số hình ảnh trong bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra – câu hỏi liên hệ thực tế cho các bạn tham khảo (bộ 10 câu hỏi có số lượng 37 trang):

Cách tải về bộ ngân hàng câu hỏi và đáp án thi công chức chuyên ngành thanh tra

Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra quan trọng đối với các bạn có nhu cầu tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước vòng 2.

Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra này được bán với giá 300k/tài liệu.

Bạn nào muốn mua bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra này thì các bạn soạn một danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thanh tra sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *