Tài Liệu Vòng 1Tài Liệu Vòng 2

Tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường đủ 2 vòng

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường đủ 2 vòng bao gồm đầy đủ các tài liệu vòng 1 và vòng 2 có đáp án đầy đủ và cập nhật luật mới nhất giúp các bạn có nhu cầu cần tìm tài liệu thi công chức quản lý thị trường đạt được các kiến thức đầy đủ và tự tin bước vào kỳ thi.

Khoan đã, có một nội dung quan trọng là các tài liệu thi công chức vòng 1 và vòng 2 có trên website và cách thức chung để tìm tài liệu ôn thi, kinh nghiệm ôn thi công chức thế nào các bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết thì click vào link để xem bài viết chia sẻ của mình thôi nhé!

Giới thiệu tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường

Tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường vòng 1

Tài liệu tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường Môn Kiến thức chung

Bộ tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường môn kiến thức chung được soạn thảo từ các văn bản theo thông báo danh mục tài liệu tham khảo thi tuyển công chức QLTT sau:

 1. Hiến pháp năm 2013
 2. Luật Tổ chức chính phủ năm 2015
 3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 4. Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức chính quyền địa phương năm 2019
 5. Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008
 6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019
 7. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14
 8. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 9. Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016
 10. Nghị định 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
 11. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
 12. Nghị định 96/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
 13. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức
 14. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 15. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 16. Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Tông cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương
 17. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư

Lưu ý: Một số bạn thấy trong danh mục tài liệu tham khảo của Tổng cục Quản lý thị trường có 17 văn bản mà trong bộ câu hỏi bên dưới chỉ có 15 bộ là bởi những bộ cập nhật bổ sung mình chỉ tính là một bộ thôi nên chỉ có 15 văn bản thôi bạn nhé.

Tài liệu thi công chức quản lý thị trường môn tiếng anh

Trong bộ tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường lần này đối với môn tiếng anh đáp ứng bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 1 năm 2014 các bạn có thể tham khảo bộ Đề thi công chức tiếng anh b1 có đáp án và giải thích chi tiết (click vào link để xem chi tiết). Đây là bộ tài liệu cũng rất hiếm vì bộ này mình đã mất rất nhiều công sức để biên soạn phần giải thích cặn kẽ cho các bạn.

Bộ tài liệu tiếng anh B1 này các bạn sẽ được trang bị nền tảng kiến thức về khung B1 do bộ tài liệu giải thích chi tiết kiến thức và các cấu trúc câu … cho các bạn đối chiếu, luyện tập.

Khung năng lực bậc 3 ôn thi công chức, viên chức bao gồm 2650 câu hỏi cùng đáp án và giải thích cho các bạn ôn luyện. Các chủ đề cập nhật trong bộ đề trắc nghiệm tiếng anh b1 bao gồm:

 • 400 Câu Multiple Choice – Có Đáp Án
 • 300 Câu Tìm Lỗi Sai – Có Đáp Án
 • 650 Câu Đọc Hiểu Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 500 Cầu Điền Từ Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Trái Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Đồng Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Trọng Âm – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Âm – Có Đáp Án
 • 180 Câu Trắc Nghiệm Điền Từ Trong Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 60 bộ đề, đáp án và video giải thích kèm theo.

Ngoài ra, nếu bạn cần bộ tài liệu thi công chức tiếng anh A2 thì các bạn tham khảo tại đây nhé!

Tài liệu thi quản lý thị trường môn tin học

Tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường môn tin học các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu 600 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức môn tin học với các 6 module chuyên đề theo chuẩn thông tư 03/2014/BTTTT.

Tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường vòng 2

Tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường vòng 2 chủ yếu tập trung vào các câu hỏi được xây dựng dựa trên các văn bản sau:

 • Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 về Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016 (Đã cập nhật Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Pháp lệnh Quản lý thị trường)
 • Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 (Đã cập nhật Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính)
 • Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Đã cập nhật Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2022)
 • Nghị định 33/2022/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường
 • Thông tư 02/2022/TT-BCT quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 • Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường (Đã cập nhật Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT năm 2021)
 • Thông tư 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường (Đã cập nhật Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2021)
 • Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương.

Do vòng 2 các bạn thường phải thi phỏng vấn, do đó tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường vòng 2 chủ yếu tập trung vào các văn bản trên và người ra câu hỏi sẽ không tập trung nhiều vào những câu hỏi khó đâu (vì có thời gian đâu mà suy nghĩ, các bạn chỉ có 15 phút chuẩn bị bài) do vậy họ sẽ tập trung ra các câu hỏi về kết hợp các điều luật là chính.

Mặt khác, các bạn sẽ thắc mắc tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường vòng 2 sao lại ít tập trung vào các văn bản khác thì các bạn phải nhớ rằng các bạn đang thi ở vị trí nào thì tài liệu sẽ hỏi thiên về văn bản hướng dẫn trực tiếp của ngành đó, điển hình ở đây chính là các Nghị định, Thông tư trên là các thông tư chủ chốt đối với hoạt động thi hành công vụ của lực lượng quản lý thị trường và đáp ứng danh mục các tài liệu cần thiết vị trí Kiểm sát viên thi trường rồi nhé .

Các bạn có thể tham khảo tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường vòng 2 qua một số hình ảnh bên dưới:

Ngoài ra, trong bộ tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường lần này còn có bộ tài liệu ôn thi từ 2022 trở về trước gồm bộ 180 câu hỏi trọng yếu với 214 trang cho các bạn tham khảo thêm

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường qua video này.

Như vậy trong bộ tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường này đã cung cấp đủ kiến thức cho các bạn rồi nhé.

Cách tải về bộ tài liệu ôn thi quản lý thị trường

Bộ tài liệu tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường này được bán với giá 500k/cả 2 vòng. Nếu các bạn mua lẻ bộ tài liệu tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường thì giá sẽ như sau:

 • Kiến thức chung: 200k với hơn 600 trang và 2344 câu hỏi
 • Tiếng anh b1 giá: 150k
 • Tin học 600 câu trắc nghiệm: 50k
 • Tài liệu vòng 2: 300k

Các bạn liên hệ qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường sẽ thực sự hữu ích với các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *