Tài Liệu Vòng 2

Tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch vòng 2 có đáp án

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch vòng 2 có đáp án. Bộ tài liệu thi công chức xã tư pháp hộ tịch này bao gồm rất nhiều bộ tài liệu bao gồm bộ câu hỏi chính, đề cương, tài liệu bồi dưỡng về hộ tịch và chứng thực, tài liệu bồi dưỡng về kiểm tra rà soát, soạn thảo văn bản pháp luật… đã được cập nhật luật mới nhất.

Khoan đã, trên website congchuc24h còn rất nhiều bộ tài liệu ôn thi công chức xã bạn đã biết chưa? Nếu chưa thì bạn click vào link để xem chi tiết nhé!

Nội dung bài viết

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch

Bộ tài liệu thi công chức xã tư pháp hộ tịch này bao gồm các phần chính sau:

 1. Bộ câu hỏi chính: Bộ các câu hỏi chính này được xây dựng dựa trên tiêu chi các câu hỏi trọng tâm, dễ được chọn để ra đề thi bao gồm bộ câu hỏi về các luật và các văn bản hướng dẫn kèm trọng tâm nhât của vị trí tư pháp hộ tịch, danh sách các luật và các văn bản hướng dẫn được liệt kê bên dưới:
  • Luật Hộ tịch năm 2014, các văn bản hướng dẫn đi kèm gồm:
   • Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
   • Nghị định 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
   • Thông tư 04/2020/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP (Văn bản hợp nhất 1844/VBHN-BTP năm 2023)
   • Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
   • Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành.
  • Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
  • Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013
  • Luật xử lý vi phạm hành chính (Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2022)
  • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020 (23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật)
  • Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
  • Bộ câu hỏi liên hệ thực tế: Đây là các câu hỏi và câu trả lời mẫu về phần liên hệ thực tế, các bạn có thể dựa vào để áp dụng và trả lời sao cho phù hợp với thực tế nơi địa phương bạn tham gia ứng tuyển.
 2. Bộ câu hỏi tham khảo thêm: Ngoài bộ câu hỏi thi công chức tư pháp cấp xã trên, cac bạn còn được cung cấp thêm 02 bộ câu hỏi vơi số lượng hơn 100 câu đề luyện tập thêm
 3. Bộ tài liệu tham khảo thêm: Đây là các bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch như đề cương, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu … để các bạn có thể nắm rõ được nghiệp vụ thực tế vị trí công chức xã tư pháp hộ tịch làm những gì, giúp ich hơn cho các câu hỏi liên hệ thực tiễn của các bạn.

Các bạn tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch bám theo các phần từ 1 đên 4 bên dưới, mình sẽ giới thiệu lần lượt để các bạn tham khảo nhé.

Tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch bộ câu hỏi chính

Bộ câu hỏi thi công chức tư pháp cấp xã về Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn

Bộ câu hỏi về Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn bao gồm các văn bản vẫn còn hiệu lực sau:

 • Luật Hộ tịch năm 2014
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
 • Nghị định 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
 • Thông tư 04/2020/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP)
 • Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
 • Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành.
 • Ngoài ra, bộ câu hỏi về Luật hộ tịch còn có thêm 25 tình huống thực tế về hộ tịch cho các bạn tham khảo và áp dụng sau khi học luật.

Một số hình ảnh cụ thể về bộ câu hỏi trên cho các bạn tham khảo:

Bộ câu hỏi ôn thi công chức tư pháp hộ tịch Luật Phổ biến giáo dục

Các câu hỏi ôn thi được xây dựng từ các văn bản vẫn còn hiệu lực sau:

 • Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Bộ câu hỏi ôn thi công chức tư pháp hộ tịch Luật hòa giải ở cơ sở

Các câu hỏi ôn thi được xây dựng từ các văn bản vẫn còn hiệu lực sau:

 • Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Bộ câu hỏi ôn thi công chức tư pháp hộ tịch Luật xử lý vi phạm hành chính

Các câu hỏi ôn thi được xây dựng từ các văn bản vẫn còn hiệu lực sau:

 • Luật xử lý vi phạm hành chính (Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2022)

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Bộ câu hỏi ôn thi công chức tư pháp hộ tịch Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Các câu hỏi ôn thi được xây dựng từ các văn bản vẫn còn hiệu lực sau:

 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020 (Đã cập nhật văn bản hợp nhât số 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).
 • Sach hỏi đáp Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi – đáp ngắn gọn về các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhiều quy định cụ thể của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, kèm theo các ví dụ thực tế tiêu biểu. Tài liệu pháp luật bổ ích và thiết thực giúp cho những người làm công tác xây dựng pháp luật nắm vững hơn các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trực tiếp đáp ứng nhu cầu công việc hàng ngày của người làm công tác xây dựng pháp luật.

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Bộ câu hỏi thi công chức tư pháp cấp xã Nghị định 33/2023/NĐ-CP

Các câu hỏi ôn thi được xây dựng từ các văn bản vẫn còn hiệu lực sau:

 • Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Câu hỏi thi công chức Tư pháp cấp xã – các câu hỏi liên hệ

Bộ câu hỏi liên hệ bao gồm 06 câu hỏi về thực trạng, giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ đối với công chức xã tư pháp hộ tịch

Tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch cấp xã bộ câu hỏi thêm

Câu hỏi thi công chức Tư pháp cấp xã – các câu hỏi thực chiến có đáp án

Câu hỏi thi công chức Tư pháp cấp xã thực chiến là các câu hỏi tổng hợp từ các câu hỏi nhiều nguồn trong các danh mục câu hỏi ôn thi công chức tư pháp hộ tịch của nhiều tỉnh ban hành. Bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch thực chiến này được tổng hợp từ các văn bản sau:

 1. Luật Hộ tịch năm 2014
 2. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
 3. Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
 4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020
 5. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi năm 2020
 6. Thông tư 04/2020/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP
 7. Nghị định số 15/2014/NĐCP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở
 8. Nghị định 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
 9. Thông tư 10/2016/TT-BTP Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
 10. Nghị định 118/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
 11. Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL
 12. Nghị định 154/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Một số các câu hỏi trong bộ tài Bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch – thực chiến:

 • Câu 1: Anh (Chị) hãy cho biết hộ tịch là gì? Thế nào là đăng ký hộ tịch?
 • Câu 2: Anh (Chị) hãy cho biết các hình thức hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012?
 • Câu 3: Đề nghị Anh (Chị) cho biết thủ tục đăng ký khai sinh?
 • Câu 4: Anh (Chị) hãy cho biết phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc?
 • Câu 5: Đề nghị Anh (Chị) cho biết thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc?
 • Câu 6: Anh (Chị) hãy cho biết cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân?
 • Câu 7: Anh (Chị) hiểu như thế nào Văn bản quy phạm pháp? Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật?
 • Câu 8: Anh (Chị) cho biết thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực của UBND cấp xã?
 • Câu 9: Anh (Chị) hãy cho biết trách nhiệm của cơ quan tổ chức tiếp nhận bản sao?
 • Câu 10: Anh (Chị) hãy cho biết trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý nhà nước về chứng thực ?
 • Câu 11: Anh (Chị) hiểu thế nào là vi phạm hành chính và biện pháp xử lý hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012? Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính?
 • Câu 12: Anh (Chị) hãy cho biết thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi năm 2020 quy định như thế nào?
 • Câu 13: Anh (Chị) hãy trình bày những tình tiết giảm nhẹ trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012?
 • Câu 14: Theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi năm 2020, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?
 • Câu 15: Anh (Chị) hãy cho biết Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính như thế nào?
 • Câu 16: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính như thế nào?
 • Câu 17: Anh (Chị) hãy trình bày những tình tiết tăng nặng trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012?
 • Câu 18: Anh (Chị) hãy cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm khi được phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân?
 • Câu 19: Anh (Chị) hãy cho biết Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp như thế nào?
 • …..

Một số hình ảnh trong bộ câu hỏi thi công chức tư pháp cấp xã – thực chiến:

Câu hỏi thi công chức Tư pháp cấp xã – bộ đề cương câu hỏi có đáp án

Bộ tài liệu câu hỏi thi công chức tư pháp hộ tịch cấp xã bao gồm 04 phần được soạn thảo từ các văn bản vẫn còn hiệu lực sau:

 • Luật Hộ tịch 2014
 • Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
 • Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
 • Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam
 • Quyết định 299/QĐ-BTP năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
 • Nghị định 54/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp
 • Luật Trợ giúp pháp lý 2017
 • Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013
 • Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
 • Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành
 • Thông tư 03/2020/TT-BTP về Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 • Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Từ các văn bản trên bộ câu hỏi thi công chức tư pháp cấp xã được chia thành 04 phần như sau:

 • Phần 1: Hộ tịch (158 câu hỏi)
 • Phần 2: Trợ giúp pháp lý (40 câu)
 • Phần 3: Hòa giải cơ sở (30 câu)
 • Phần 4: Chứng thực (43 câu)

Các bạn có thể xem qua bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch – câu hỏi ôn thi như hình dưới:

Bộ tài liệu tham khảo, bổ sung kiến thức công chức xã tư pháp hộ tịch

Đề cương ôn thi công chức tư pháp hộ tịch bao gồm 40 trang.

Tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch – Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ hộ tịch và chứng thực cho công chức tư pháp – hộ tịch xã

Bộ bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo văn bản hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở cho công chức tư pháp – hộ tịch xã

Cách tải về bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch

Bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch này được chia thành các module riêng biệt nên không có giá cố định theo từng bộ, các bạn ib về các văn bản luật mình sẽ báo giá cho các bạn nhé..

Bạn nào muốn mua bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch liên hệ hình qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

5 thoughts on “Tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch vòng 2 có đáp án

 • Nguyễn Thị hiền

  Tôi muốn mua tài liệu công chức tư pháp hộ tịch

  Reply
 • Thảo

  tài liệu công chức tư pháp hộ tịch

  Reply
 • Thảo

  tài liệu thi công chức hộ tịch tư pháp cấp xã

  Reply
  • bạn ib qua fanpage hoặc email giúp mình nhé

   Reply
  • bạn ib qua fanpage hoặc email giúp mình sẽ hướng dẫn nhé

   Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *