Tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch vòng 2

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch vòng 2. Bộ tài liệu thi công chức xã tư pháp hộ tịch này bao gồm 6 bộ tài liệu bao gồm đề cương, tài liệu bồi dưỡng về hộ tịch và chứng thực, tài liệu bồi dưỡng về kiểm tra rà soát, soạn thảo văn bản pháp luật… đã được cập nhật luật mới nhất.

Khoan đã, trên website congchuc24h còn rất nhiều bộ tài liệu ôn thi công chức xã bạn đã biết chưa? Nếu chưa thì bạn click vào link để xem chi tiết nhé!

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch

Bộ tài liệu thi công chức xã tư pháp hộ tịch này bao gồm các phần chính sau:

Bộ các câu hỏi ôn thi công chức Tư pháp hộ tịch cấp xã

Câu hỏi thi công chức Tư pháp cấp xã – các câu hỏi thực chiến có đáp án

Câu hỏi thi công chức Tư pháp cấp xã thực chiến là các câu hỏi tổng hợp từ các câu hỏi nhiều nguồn trong các danh mục câu hỏi ôn thi công chức tư pháp hộ tịch của nhiều tỉnh ban hành. Bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch thực chiến này được tổng hợp từ các văn bản sau:

 1. Luật Hộ tịch năm 2014
 2. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
 3. Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
 4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020
 5. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi năm 2020
 6. Thông tư 04/2020/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP
 7. Nghị định số 15/2014/NĐCP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở
 8. Nghị định 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
 9. Thông tư 10/2016/TT-BTP Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
 10. Nghị định 118/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
 11. Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL
 12. Nghị định 154/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Một số các câu hỏi trong bộ tài Bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch – thực chiến:

Câu 1: Anh (Chị) hãy cho biết hộ tịch là gì? Thế nào là đăng ký hộ tịch?

Câu 2: Anh (Chị) hãy cho biết các hình thức hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012?

Câu 3: Đề nghị Anh (Chị) cho biết thủ tục đăng ký khai sinh?

Câu 4: Anh (Chị) hãy cho biết phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc?

Câu 5: Đề nghị Anh (Chị) cho biết thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc?

Câu 6: Anh (Chị) hãy cho biết cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân?

Câu 7: Anh (Chị) hiểu như thế nào Văn bản quy phạm pháp? Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật?

Câu 8: Anh (Chị) cho biết thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực của UBND cấp xã?

Câu 9: Anh (Chị) hãy cho biết trách nhiệm của cơ quan tổ chức tiếp nhận bản sao?

Câu 10: Anh (Chị) hãy cho biết trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý nhà nước về chứng thực ?

Câu 11: Anh (Chị) hiểu thế nào là vi phạm hành chính và biện pháp xử lý hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012? Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính?

Câu 12: Anh (Chị) hãy cho biết thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi năm 2020 quy định như thế nào?

Câu 13: Anh (Chị) hãy trình bày những tình tiết giảm nhẹ trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012?

Câu 14: Theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi năm 2020, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

Câu 15: Anh (Chị) hãy cho biết Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính như thế nào?

Câu 16: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính như thế nào?

Câu 17: Anh (Chị) hãy trình bày những tình tiết tăng nặng trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012?

Câu 18: Anh (Chị) hãy cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm khi được phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân?

Câu 19: Anh (Chị) hãy cho biết Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp như thế nào?

…..

Một số hình ảnh trong bộ câu hỏi thi công chức tư pháp cấp xã – thực chiến:

Câu hỏi thi công chức Tư pháp cấp xã – bộ đề cương câu hỏi có đáp án

Bộ tài liệu câu hỏi thi công chức tư pháp hộ tịch cấp xã bao gồm 04 phần được soạn thảo từ các văn bản vẫn còn hiệu lực sau:

 • Luật Hộ tịch 2014
 • Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
 • Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
 • Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam
 • Quyết định 299/QĐ-BTP năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
 • Nghị định 54/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp
 • Luật Trợ giúp pháp lý 2017
 • Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013
 • Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
 • Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành
 • Thông tư 03/2020/TT-BTP về Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 • Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Từ các văn bản trên bộ câu hỏi thi công chức tư pháp cấp xã được chia thành 04 phần như sau:

 • Phần 1: Hộ tịch (158 câu hỏi)
 • Phần 2: Trợ giúp pháp lý (40 câu)
 • Phần 3: Hòa giải cơ sở (30 câu)
 • Phần 4: Chứng thực (43 câu)

Các bạn có thể xem qua bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch – câu hỏi ôn thi như hình dưới:

Câu hỏi thi công chức Tư pháp cấp xã – các câu hỏi liên hệ

Bộ câu hỏi liên hệ bao gồm 06 câu hỏi về thực trạng, giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ đối với công chức xã tư pháp hộ tịch

Bộ tài liệu tham khảo, bổ sung kiến thức công chức xã tư pháp hộ tịch

Đề cương ôn thi công chức tư pháp hộ tịch bao gồm 40 trang.

Tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch – Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ hộ tịch và chứng thực cho công chức tư pháp – hộ tịch xã

Bộ bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo văn bản hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở cho công chức tư pháp – hộ tịch xã

Cách tải về bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch

Bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch này được bán với giá 200k/tài liệu.

Bạn nào muốn mua bộ tài liệu ôn thi công chức tư pháp hộ tịch liên hệ hình qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234A GRIBANK ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải sẽ được chuyển qua email cho các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *