Tài Liệu Vòng 1Tài Liệu Vòng 2

Bộ tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát cập nhật luật mới nhất

Congchuc24h.com chia sẻ với các bạn bộ tài liệu ôn thi công chức viện kiểm sát đầy đủ 2 vòng phải nói là rất hiếm (đặc biệt liên tục cập nhật những thay đổi về câu hỏi ôn thi và các văn bản quy phạm pháp luật mới trong bộ câu hỏi ôn thi) đối với các bạn muốn ôn thi công chức, nâng ngạch công chức Viện Kiểm sát. Hy vọng Bộ tài liệu ôn thi công chức viện nghành kiểm sát sẽ hữu ích đối với các bạn.

Khoan đã, bạn có biết rằng trên website còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức các chuyên ngành khác hay không? Hãy tham khảo nhé!

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát

Bộ tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm gồm 2 phần cho các bạn ôn thi Vòng 1 và Vòng 2.

Bộ tài liệu sẽ trang bị cho các bạn cơ bản đầy đủ toàn bộ kiến thức môn thi các môn thi tại hai vòng này với cách trình bày xúc tích, dễ hiểu và đặc biệt có các gói câu hỏi kèm theo đáp án chi tiết và cụ thể.

Bộ tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát Vòng 1

Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát Môn kiến thức chung

Với môn kiến thức chung, các bạn có thể tham khảo bộ 2677 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức Viện Kiểm sát nhân dân, có thể nói đây là bộ trắc nghiệm với kiến thức đầy đủ và đa dạng nhất đối kể từ trước đến giờ bao gồm:

Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

 • Hiến pháp năm 2013
 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019
 • Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019
 • Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ
 • Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014
 • Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014

Chuyên đề 2: Văn bản, soạn thảo văn bản

 • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020
 • Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ
 • Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư

Chuyên đề 3: Cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương công vụ

 • Luật Cán bộ, công chức năm 2008
 • Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019
 • Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ
 • Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Thay thế cho Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ)
 • Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ
 • Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ
 • Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)
 • Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
 • Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
 • Quyết định số 03/2017/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ
 • Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
 • Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức– Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ
 • Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Chuyên đề 4: Cải cách hành chính

 • Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030
 • Quyết định số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015
 • Nghị quyết số 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016
 • Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017
 • Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010
 • Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
 • Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
 • Nghị định 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Sau khi học xong bộ 2677 câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung này các bạn có thể luyện bộ 300 đề thi công chức Viện Kiểm sát vòng 1 miễn phí có đáp án rèn luyện thêm kỹ năng và kiến thức nhé.

Đối với các bạn thấy câu hỏi của các bộ 2677 có quá nhiều kiến thức hoặc vẫn chưa đủ so với các tài liệu yêu cầu của cơ quan tuyển dụng thì bên mình cũng đã chuẩn bị sẵn các bộ câu hỏi liên quan đến từng phần luật tách riêng. Các bạn có thể chọn các phần luật riêng lẻ bên dưới để gộp thành một bộ tài liệu đúng với yêu câu của cơ quan tuyển dụng :

Tài liệu ôn thi công chức ngành kiểm sát Môn tiếng anh

Đối với môn tiếng anh đáp ứng bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 1 năm 2014 các bạn có thể tham khảo bộ Đề thi công chức tiếng anh b1 có đáp án và giải thích chi tiết (click vào link để xem chi tiết). Đây là bộ tài liệu cũng rất hiếm vì bộ này mình đã mất rất nhiều công sức để biên soạn phần giải thích cặn kẽ cho các bạn.

Bộ tài liệu tiếng anh B1 này các bạn sẽ được trang bị nền tảng kiến thức về khung B1 do bộ tài liệu giải thích chi tiết kiến thức và các cấu trúc câu … cho các bạn đối chiếu, luyện tập.

Khung năng lực bậc 3 ôn thi công chức, viên chức bao gồm 2650 câu hỏi cùng đáp án và giải thích cho các bạn ôn luyện. Các chủ đề cập nhật trong bộ đề trắc nghiệm tiếng anh b1 bao gồm:

 • 400 Câu Multiple Choice – Có Đáp Án
 • 300 Câu Tìm Lỗi Sai – Có Đáp Án
 • 650 Câu Đọc Hiểu Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 500 Cầu Điền Từ Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Trái Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Đồng Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Trọng Âm – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Âm – Có Đáp Án
 • 180 Bài Tập Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh – Có Đáp Án

(Ngoài ra, một số Viện có yêu cầu trình độ tiếng anh bậc thấp hơn (thường là A2 – tiếng anh bậc 2) thì các bạn tham khảo bộ đề thi tiếng anh A2 tại đây nhé).

Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát Môn tin học (nếu có)

Tại một số viện thi theo hình thức Vòng 1 thi trắc nghiệm trên giấy thì các bạn sẽ phải thi môn tin học. Do đó mình giới thiệu luôn bộ câu hỏi 600 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tin học có đáp án ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT với đầy đủ 6 module. 

 • Mô đun kỹ năng 01 : Hiểu biết về CNTT cơ bản: 100 câu
 • Mô đun kỹ năng 02: Sử dụng máy tính cơ bản: 100 câu
 • Mô đun kỹ năng 03: Xử lý văn bản cơ bản: 100 câu.
 • Mô đun kỹ năng 04: Sử dụng bảng tính cơ bản: 100 câu.
 • Mô đun kỹ năng 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản: 100 câu.
 • Mô đun kỹ năng 06: Sử dụng Internet cơ bản: 100 câu.

Bộ tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát Vòng 2

Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành kiểm sát sẽ cung cấp cho các bạn các tài liệu liên quan đến các môn Luật sau:

Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát – Môn Luật hình sự

Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát – Môn Luật hình sự bao gồm 107 câu hỏi thi viết Luật hình sự, 216 câu hỏi trắc nghiệm luật hình sự và một số tài liệu tham khảo kèm theo.

Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát – Môn Luật dân sự

Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát – Môn Luật dân sự bao gồm 51 câu hỏi thi viết Luật dân sự, 110 câu hỏi trắc nghiệm luật dân sự và một số tài liệu tham khảo kèm theo.

Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát – Môn Luật Tố tụng hình sự

Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát – Môn Luật Tố tụng hình sự bao gồm 119 câu hỏi thi viết Luật Tố tụng hình sự và một số tài liệu tham khảo kèm theo.

Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát – Môn Luật Tố tụng dân sự

Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát – Môn Luật Tố tụng dân sự bao gồm 56 câu hỏi thi viết Luật Tố tụng dân sự.

Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát – Luật tổ chức VKSND

Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát – Luật tổ chức VKSND bao gồm 10 câu hỏi thi viết Luật tổ chức VKSND.

Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát – Bộ câu hỏi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo

Tài liệu ôn thi viện kiểm sát – Luật Tố tụng hành chính 2015 (đã cập nhật VBHN số 30/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo

Tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát – Các bộ tài liệu tham khảo khác

 • Tuyển tập hơn 1000 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận về dân sự, hình sự, hành chính (sưu tầm)

Giá bán tài liệu ôn thi công chức ngành kiểm sát, cách thức mua hàng

Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành kiểm sát đủ 2 vòng này được bán với giá 500k/bộ.

Nếu các bạn mua lẻ thì giá từng bộ tài liệu sẽ như sau:

 • Bộ thứ 1: Kiến thức chung giá: 150k
 • Bộ thứ 2: Tiếng anh b1 giá: 150k
 • Bộ thứ 3: Tài liệu ôn thi công chức ngành kiểm sát vòng 2: 300k

Các bạn liên hệ qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Lời kết: có thể nói bộ tài liệu ôn thi công chức ngành kiểm sát này cũng rất đầy đủ và mình có thể khẳng định KHÔNG CÓ MỘT WEBSITE NÀO TRÊN MẠNG BÁN HOẶC CÓ TRONG TAY BỘ TÀI LIỆU NÀY.

Thực tế cũng có thể nói bộ tài liệu ôn thi ngành kiểm sát có thể được áp dụng trong các kỳ thi ngâng ngạch kiểm sát viên nhé.

Bộ tài liệu tài liệu ôn thi công chức ngành kiểm sát bao gồm rất nhiều tài liệu, được biên soạn tỷ mỷ và kỹ lưỡng, tuy nhiên vẫn chưa thể nói là hoản hảo hoàn toàn nên trong tài liệu có vấn đề gì sai sót hãy báo cho AD ngay nhé. Cảm ơn các bạn đã hợp tác và giúp tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn nữa

Chúc các bạn ôn thi tốt!

8 thoughts on “Bộ tài liệu ôn thi công chức Viện kiểm sát cập nhật luật mới nhất

 • Phú

  cho e xin file đầy đủ với ạ

  Reply
  • Bộ tl bên mình đang bán bạn nhé

   Reply
 • thuyle

  mua bộ tài liệu này ntn v ạ

  Reply
 • Phan Cao Thiên

  Mình muốn mua tài liệu ngành kiểm sát mới nhất. Có gì liên hệ email cho mình nha bạn

  Reply
 • Hới

  tl ôn thi công chức vks

  Reply
 • Vũ Mai Anh

  Cho em xin thông tin tài liệu với ạ

  Reply
  • Bạn liên hệ qua email hoặc fanpage congchuc24h bạn nhé

   Reply
 • Linh Phạm

  em liên hệ bên fb rồi nhưng không thấy admin trả lời ý

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *