Tài liệu ôn thi Hải Quan vòng 1 có đáp án

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn tài liệu ôn thi hải quan vòng 1 có đáp án. Có thể nói bộ tài liệu ôn thi công chức hải quan này cực kỳ đầy đủ, và đã cập nhật các Luật mới nhất (năm 2022) với các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung hơn 2500 câu và tiếng anh B1 hơn 2600 câu cho các bạn luyện tập.

Khoan đã, trước khi nghiên cứu bộ tài liệu ôn thi công chức Hải Quan vòng 1 này bạn có biết rằng còn có bộ tài liệu ôn thi công chức hải quan vòng 2 có đáp án nữa không? Hãy tham khảo nhé.

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi hải quan vòng 1

Môn kiến thức chung ôn thi công chức hải quan

Môn kiến thức chung trong bộ tài liệu ôn thi hải quan vòng 1được biên soạn từ các nguồn luật mới nhất với hơn 2.500 câu trắc nghiệm có đáp án được biên soạn công phu, tỷ mỉ từ các văn bản vẫn còn có hiệu lực sau:

I. Các vấn đề liên quan đến hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước:

 1. Hiến pháp năm 2013
 2. Luật tổ chức chính phủ số 76/2017/QH 13
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13.
 4. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
 5. Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

II. Các vấn đề liên quan đến công chức, công vụ.

 1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.
 3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
 4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
 5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức./.
 6. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính Phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 7. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

III. Các vấn đề liên quan đến hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ ngành Hải quan

 1. Luật Hải quan số 54/2014/QH13.
 2. Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.
 3. Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 4. Quyết định số 1384/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 5. Quyết định số 1385/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám sát quản lý về hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 6. Quyết định số 1386/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý rủi ro trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 7. Quyết định số 1387/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 8. Quyết định số 1388/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 9. Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lâu trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 10. Quyết định số 1052/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thong tin và thống kê hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 11. Quyết định số 1066/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan.
 12. Quyết định số 1068/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tài vụ- Quản trị trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 13. Quyết định số 1069/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan.
 14. Quyết định số 1048/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp táp quốc tế thuộc Tổng cục Hải quan.
 15. Quyết định số 1050/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thanh tra-Kiểm tra thuộc Tổng cục Hải quan.
 16. Quyết định số 1051/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan.

Một số hình ảnh về bộ tài liệu ôn thi hải quan môn kiến thức chung cho các bạn tham khảo:

Môn tiếng anh ôn thi công chức hải quan

Đối với môn tiếng anh đáp ứng bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 1 năm 2014 các bạn có thể tham khảo bộ Đề thi công chức tiếng anh b1 có đáp án và giải thích chi tiết (click vào link để xem chi tiết). Đây là bộ tài liệu cũng rất hiếm vì bộ này mình đã mất rất nhiều công sức để biên soạn phần giải thích cặn kẽ cho các bạn.

Bộ tài liệu tiếng anh B1 này các bạn sẽ được trang bị nền tảng kiến thức về khung B1 do bộ tài liệu giải thích chi tiết kiến thức và các cấu trúc câu … cho các bạn đối chiếu, luyện tập.

Khung năng lực bậc 3 ôn thi công chức, viên chức bao gồm 2650 câu hỏi cùng đáp án và giải thích cho các bạn ôn luyện. Các chủ đề cập nhật trong bộ đề trắc nghiệm tiếng anh b1 bao gồm:

 • 400 Câu Multiple Choice – Có Đáp Án
 • 300 Câu Tìm Lỗi Sai – Có Đáp Án
 • 650 Câu Đọc Hiểu Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 500 Cầu Điền Từ Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Trái Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Đồng Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Trọng Âm – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Âm – Có Đáp Án

Như vậy, đến đây các bạn có thể so sánh bộ tài liệu ôn thi hải quan vòng 1 đã tổng hợp toàn bộ những yêu cầu then chốt để các bạn có thể tự tin bước vào kỳ thi tuyển công chức hải quan nhé.

Hơn thế nữa, trong các câu hỏi trắc nghiệm của bộ tài liệu ôn thi công chức hải quan vòng 1 này mình đã thêm một số câu hỏi trắc nghiệm chuyên sâu hơn về nghiệm vụ hải quan cho các bạn tham khảo và học tập.

Các bạn có thể tham khảo bài viết về tài liệu ôn thi công chức hải quan qua video dưới nhé:

Cách thức mua bộ tài liệu ôn thi công chức hải quan vòng 1

Trọn bộ tài liệu ôn thi hải quan vòng 1 được bán với giá 300k/bộ bao gồm kiến thức chung và tiếng anh B1.

Ngoài ra các bạn có thể mua lẻ bộ tài liệu và giá từng bộ tài liệu sẽ như sau:

 • Kiến thức chung: 200k/bộ
 • Tiếng anh B1: 150k/bộ

Bạn nào muốn mua tài liệu liệt kê danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234

AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn.

Ngoài ra, trường hợp bạn đã mua bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức hải quan trên, bạn sẽ được mua tài liệu ôn thi vòng 2 với giá ưu đãi 150k (hiện tại đang bán tài liệu vòng 2 với giá 200k).

Hy vọng bộ câu hỏi ôn thi công chức hải quan sẽ hữu ích đối với các bạn.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *