Tài Liệu Vòng 2

Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội có đáp án – Phần 3

Congchuc24h.com giới thiệu “Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội VBSP có đáp án phần 3”: Các dạng câu hỏi và bài tập ôn thi có đáp án chi tiết. Bộ tài liệu rất hữu ích đối với các bạn có nhu cầu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội.

Giới thiệu về bộ Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội có đáp án – Phần 3

Trước khi tìm hiểu chi tiết về bộ Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội này, các bạn đã tham khảo các phần trước chưa? Nếu chưa thì các bạn xem chi tiết các phần tại link dưới nhé

Phần 1: Giới thiệu chung và nộp HS và điều kiện tuyển dụng (ấn vào link để xem chi tiết)

Phần 2: Cấu trúc đề thi viết VBSP và Ôn đề VBSP các năm (ấn vào link để xem chi tiết)

Tại bài viết này, chính là Phần 3: Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội VBSP tất cả các dạng. Congchuc24h.com sẽ cung cấp cho các bạn tài liệu chuyên về câu hỏi ôn thi ôn thi VBSP gồm 4 phần chính bao gồm:

a) Câu hỏi ôn thi Ngân hàng chính sách xã hội VBSP – Dạng trắc nghiệm đúng sai giải thích;

b) Câu hỏi ôn thi Ngân hàng chính sách xã hội VBSP – Dạng câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn phương án đúng, giải thích ngắn gọn;

c) Câu hỏi ôn thi Ngân hàng chính sách xã hội VBSP – Dạng câu hỏi tự luận

d) Câu hỏi ôn thi Ngân hàng chính sách xã hội VBSP – Bài tập tín dụng Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội

Hy vọng các phần trên đây sẽ là một bộ “Cẩm nang ôn thi ngân hàng chính sách xã hội – VSPB” cho các bạn có nhu cầu ôn thi VSPB.

a) Câu hỏi ôn thi Ngân hàng chính sách xã hội VBSP – Dạng trắc nghiệm đúng sai giải thích Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội

Câu 1: Khi phát hiện sai thừa đối với Lệnh chuyển Có, Ngân hàng A lập lệnh huỷ lệnh chuyển Có để đòi tiền từ Ngân hàng B ngay, theo anh/chị nhận định đó Đúng hay Sai, Vì sao?

Câu 2: Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng được tính trên tổng dư nợ tín dụng để ghi nhận vào thu nhập theo định kỳ kế toán; theo anh (chị) nhận định đó Đúng hay Sai? Vì sao?

Câu 3:Bảng cân đối kế toán và bảng cân đối tài khoản cùng phản ánh giá trị tài sản và nguồn vốn tại 1 khoảng thời gian. Nhận định này đúng hay sai? Giải thích?

Câu 4: Phương thức thanh toán nhờ thu nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà xuất khẩu. Điều này đúng hay sai? Giải thích?

Câu 5: Bảng cân đối kế toán và bảng cân đối tài khoản cùng phản ánh giá trị tài sản và nguồn vốn tại một khoảng thời gian nhất định là Đúng hay Sai? Vì sao? Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội

Câu 6: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định do Chính phủ quy định. Đúng hay Sai?

Câu 7: Nguyên tắc hạch toán trong Kế toán ngân hàng và Kế toán doanh nghiệp là ngược nhau?

Câu 8: Tất cả nguồn vốn huy động thường xuyên của ngân hàng bao gồm tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm luôn được ngân hàng dùng để cho vay khách hàng?

Câu 9: Kỳ phiếu 1 năm đến hạn thanh toán nhưng khách hàng không đến lĩnh tiền, kế toán nhập lãi vào gốc và mở tiếp một kỳ hạn mới cho khách hàng?

Câu 10: Sau thời gian đáo hạn của GTCG, ngân hàng sẽ xử lý tương tự như tiền gửi không kỳ hạn, tức là trả lãi không kỳ hạn hàng tháng, lãi nhập gốc?

Câu 11: Thời hạn thanh toán Séc là 30 ngày kể từ ngày ký phát nếu không có thông báo đình chỉ thanh toán Séc từ người ký phát?

Câu 12: Nghiệp vụ chuyển đổi ngoại tệ cũng là nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ? 

Câu 13: Các khoản phụ trội Giấy tờ có giá khi phát hành định kỳ được phân bổ làm tăng thu nhập của ngân hàng?

Câu 14: Hàng tháng ngân hàng tính và hạch toán lãi dự thu cho tất cả các khoản vay của khách hàng?

Câu 15: Trong nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, ngân hàng mua ngoại tệ vào để tạo nguồn vốn sau đó bán ngoại tệ ra, nên TK 4711 – Mua bán ngoại tệ kinh doanh luôn Dư Có?

…. (và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa)

b) Câu hỏi ôn thi Ngân hàng chính sách xã hội VBSP – Dạng câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn phương án đúng, giải thích ngắn gọn

Câu 1: Ông Bình là chủ trang trại vay vốn để chăn nuôi lợn, do dịch lở mồm long móng nên toàn bộ số lợn phải đem đi tiêu hủy, nên không có nguồn để trả nợ. Ông Bình được hưởng chính sách nào sau đây:

a) Cơ cấu lại nợ

b) Xóa nợ

c) Miễn, giảm tiền lãi

d) Tất cả các chính sách trên

Câu 2: Hộ kinh doanh của bà Hòa đang được ngân hàng A cho vay theo hạn mức tín dụng trong suốt quý 2 năm 2016 với hạn mức là 200trđ. Tháng 5/2016, bà Hòa muốn vay thêm 500trđ trong 3 năm để mua ô tô vận chuyển hàng hóa, bà có đủ điều kiện để được vay vốn. Ngân hàng A không cho bà Hòa vay thêm vì lý do bà đã được ngân hàng cho vay theo hạn mức rồi.

a) Ngân hàng A đúng

b) Ngân hàng A sai

Câu 3: Kỳ hạn nợ của một khoản vay phải đảm bảo yêu cầu nào sao đây?

a) Nhỏ hơn thời hạn cho vay

b) Bằng thời hạn cho vay

c) Nhỏ hơn hoặc bằng thời hạn cho vay

d) Lớn hơn thời hạn cho vay

…. (và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa trong bộ Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội)

c) Câu hỏi ôn thi Ngân hàng chính sách xã hội VBSP – Dạng câu hỏi tự luận Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội

Câu 1: Trình bày nghiệp vụ kế toán trường hợp khách hàng không trảđược nợmột kỳnào đó bằng một ví dụ cụ thể?

Câu 2: Thủ tục khi khách hàng đến giao dịch gửi tiết kiệm tại ngân hàng VBSP

Câu 3: Quy trình rút tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại VBSP

Câu 4: Trình bày một ví dụ về Kế toán chi trả lãi cho hoạt động huy động vốn?

…. (và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa) Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội

d) Câu hỏi ôn thi Ngân hàng chính sách xã hội VBSP – Bài tập tín dụng Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội

Bài 1: Bà Ánh ở Vũng Tàu sở hữu 3 tàu đánh cá (Số hiệu 9244, 9342, 5741) và đã thế chấp cho NHTM X để vay vốn (có 3 hợp đồng tín dụng với tổng nợ gốc 2.250 trđ, thời hạn vay 12 tháng và 60 tháng) theo các hợp đồng thế chấp số 0278 ngày 24/11/2013, số 0299 ngày 28/12/2013 và số 0003 ngày 10/01/2014, các hợp đồng thế chấp đã được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm tại trung tâm đăng ký giao dịch báo.

Trong tháng 4/2014 bà Ánh cùng 4 đồng phạm khác dùng 3 tàu trên đi biển để cắt cáp viễn thông, bà đã bị bắt, tòa án xử bà ánh bị đi tù và yêu cầu xử lý 3 tàu đánh cá do đây là vật chứng của vụ án. Như vậy, trong tình huống này NHTM X sẽ gặp những khó khăn gì khi xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ? Bạn có thể đề xuất hướng giải quyết tình huống này?

Bài 2: Ngày 15/4/2016 khách hàng A đến ngân hàng đề nghị chiết khấu hối phiếu với mệnh giá 450 trđ và được ngân hàng chấp nhận, hối phiếu đến hạn thanh toán ngày 25/6/2016, ngân hàng chiết khấu với lãi suất 15%/năm, ngân hàng thu hoa hồng phí cố định 1,1 trđ.

Biết rằng: NH tính thời hạn chiết khấu bắt đầu từ ngày NH chấp nhận chiết khấu. Quy ước 1 năm có 360 ngày.

…. (và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa trong bộ Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội)

Các bạn có thể tham khảo bộ Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội có đáp án – Phần 3 qua video bên dưới:

Cách thức tải về tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội

Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội được cung cấp miễn phí cho các bạn.

Các bạn tải Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội về bằng link dưới (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về).

Hy vọng bộ Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội sẽ giúp ích nhiều cho các bạn.

Chúc các ôn thi tốt.

LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 

8 thoughts on “Tài liệu ôn thi ngân hàng chính sách xã hội có đáp án – Phần 3

 • Byen

  admin có thể cho mình xin link tải bộ tài liệu được không ạ. link tải bên trên không phải file tài liệu ôn ngân hàng admin ạ^^

  Reply
  • Chào bạn, mình đã fix lại link rồi nhé

   Reply
   • Byen

    Mình thấy vẫn là file 600 câu hỏi trắc nghiệm đoàn thể admin ạ. Nếu được thì admin gửi về mail evilhbe@gmail.com giúp mình với ạ

    Reply
    • Link fix lại chuẩn rồi bạn nhé. Chúc bạn ôn thi tốt

     Reply
 • đang

  cho mình xin bộ tài liệu câu hỏi bài tập nha ad?

  Reply
  • Link download giữa quảng cáo thứ 2 và thứ 3 bạn nhé

   Reply
 • ai tải đk cho m xin với

  Reply
  • Link ở giữa qc thứ 2 và thứ 3, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn là đc

   Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *